Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Bà là môn BHARADVALA lạt mạ Đức Phật, Đức Phật nói ai mắng chửi người không phẫn nộ thì chính mình sẽ nhận tất cả. Bà La Môn tỉnh ngộ xin quy y tam bảo.

Bà là môn BHARADVALA lạt mạ Đức Phật, Đức Phật nói ai mắng chửi người không phẫn nộ thì chính mình sẽ nhận tất cả. Bà La Môn tỉnh ngộ xin quy y tam bảo.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Bà là môn BHARADVALA lạt mạ Đức Phật, Đức Phật nói ai mắng chửi người không phẫn nộ thì chính mình sẽ nhận tất cả. Bà La Môn tỉnh ngộ xin quy y tam bảo.

Comments

comments

PUKAUSATI vua xứ GANDHARA giác ngộ từ ba câu pháp của Phật bèn quyết chí xuất gia. Quần thần đưa tiễn nhưng vua không đồng ý.
Nữ thiện tín KHUTTARA hối hận vì đã không mua hoa với tất cả số tiền của mình để dâng cúng Phật.