Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Nữ thiện tín KHUTTARA hối hận vì đã không mua hoa với tất cả số tiền của mình để dâng cúng Phật.

Nữ thiện tín KHUTTARA hối hận vì đã không mua hoa với tất cả số tiền của mình để dâng cúng Phật.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Nữ thiện tín KHUTTARA hối hận vì đã không mua hoa với tất cả số tiền của mình để dâng cúng Phật.

Comments

comments

Bà là môn BHARADVALA lạt mạ Đức Phật, Đức Phật nói ai mắng chửi người không phẫn nộ thì chính mình sẽ nhận tất cả. Bà La Môn tỉnh ngộ xin quy y tam bảo.
Thấy Đức Phật khất thực, Bà La Môn Kasibharadvaja hỏi Phật về việc tự cày cấy nuôi thân, Đức Phật dạy ông ta về cách cày ruộng qua sự tu tập của mình.