Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Thấy Đức Phật khất thực, Bà La Môn Kasibharadvaja hỏi Phật về việc tự cày cấy nuôi thân, Đức Phật dạy ông ta về cách cày ruộng qua sự tu tập của mình.

Thấy Đức Phật khất thực, Bà La Môn Kasibharadvaja hỏi Phật về việc tự cày cấy nuôi thân, Đức Phật dạy ông ta về cách cày ruộng qua sự tu tập của mình.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Thấy Đức Phật khất thực, Bà La Môn Kasibharadvaja hỏi Phật về việc tự cày cấy nuôi thân, Đức Phật dạy ông ta về cách cày ruộng qua sự tu tập của mình.

Comments

comments

Nữ thiện tín KHUTTARA hối hận vì đã không mua hoa với tất cả số tiền của mình để dâng cúng Phật.
Tôn giả A Nan tha thiết khẩn cầu Đức Phật cho phép di mẫu của mình được xuất gia tu tập.