Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Kisa gotami đến tha thiết khẩn cầu Đức Phật cứu đứa con duy nhất vừa chết của mình. Đức Phật khai ngộ, hiểu được sinh tử là lẽ tự tất nhiên của sự sống.

Kisa gotami đến tha thiết khẩn cầu Đức Phật cứu đứa con duy nhất vừa chết của mình. Đức Phật khai ngộ, hiểu được sinh tử là lẽ tự tất nhiên của sự sống.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Kisa gotami đến tha thiết khẩn cầu Đức Phật cứu đứa con duy nhất vừa chết của mình. Đức Phật khai ngộ, hiểu được sinh tử là lẽ tự tất nhiên của sự sống.

Comments

comments

Trong trận thiên tai, nàng Patacara đã mất hết người thân, trở nên điên loạn. May thay cô lạc bước đến tịnh xá được Phật khai thị giúp nàng giác ngộ.
Sunita thuộc giai cấp chiên đà la được Phật cho phép xuất gia. Sự kiện này làm chấn động cả xã hội vốn kì thị giai cấp thời bấy giờ.