Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Đức Phật độ Upali, người thợ hớt tóc và sáu hoàng tử dòng họ Thích Ca.

Đức Phật độ Upali, người thợ hớt tóc và sáu hoàng tử dòng họ Thích Ca.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Đức Phật độ Upali, người thợ hớt tóc và sáu hoàng tử dòng họ Thích Ca.

Comments

comments

Đức Phật dạy tôn giả Sariputta xuất gia sa di cho Rahula.
Cư sĩ Anatha Hindka trải vàng mua đất của thái tử Jeta để xây kì viên tịnh xá cúng phật và tăng chúng.