Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Cư sĩ Anatha Hindka trải vàng mua đất của thái tử Jeta để xây kì viên tịnh xá cúng phật và tăng chúng.

Cư sĩ Anatha Hindka trải vàng mua đất của thái tử Jeta để xây kì viên tịnh xá cúng phật và tăng chúng.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Cư sĩ Anatha Hindka trải vàng mua đất của thái tử Jeta để xây kì viên tịnh xá cúng phật và tăng chúng.

Comments

comments

Đức Phật độ Upali, người thợ hớt tóc và sáu hoàng tử dòng họ Thích Ca.
Đức phật giải quyết tranh chấp giữa hai vương quốc Sakya và Koliya (Quê nội và quê ngoại của Đức Phật).