Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2) Ngoại đạo Saccaka nổi tiếng là biện tài vô ngại, đến tranh luận với Phật về pháp vô ngã. Cuối cùng, ông xấu hổ và chấp nhận thua cuộc.

Ngoại đạo Saccaka nổi tiếng là biện tài vô ngại, đến tranh luận với Phật về pháp vô ngã. Cuối cùng, ông xấu hổ và chấp nhận thua cuộc.

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.

Ngoại đạo Saccaka nổi tiếng là biện tài vô ngại, đến tranh luận với Phật về pháp vô ngã. Cuối cùng, ông xấu hổ và chấp nhận thua cuộc.

Comments

comments

Đức phật giải quyết tranh chấp giữa hai vương quốc Sakya và Koliya (Quê nội và quê ngoại của Đức Phật).
Tôn giả Pindola Bharadvala dùng thần thông lấy chiếc bát treo trên ngọn sào. Đức Phật quở trách và chế giới cấm dùng thần thông.