Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát

Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát

Comments

comments

Một lần dạo bốn cửa thành thái tử tận mắt thấy được hình ảnh người già, người bệnh, người chết và một tu sĩ
Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát