Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Bồ tát thiền định dưới cội bồ đề, ma vương kéo quan đến quấy phá, nhưng đều thất bại.

Bồ tát thiền định dưới cội bồ đề, ma vương kéo quan đến quấy phá, nhưng đều thất bại.

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Bồ tát thiền định dưới cội bồ đề, ma vương kéo quan đến quấy phá, nhưng đều thất bại.

Comments

comments

Từ bỏ khổ hạnh, bồ tát nhận bát cháo sữa, do nàng Sujata dâng cúng.
Khoảng cuối đêm, lúc sao mai mọc, bồ tát đã tận trừ mọi ô nhiễm, trở thành một bậc toàn giác. Năm ấy ngài vừa tròn 35 tuổi.