Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Đức Phật đản sinh tại vườn Lumbini (Lâm Tì Ni)

Đức Phật đản sinh tại vườn Lumbini (Lâm Tì Ni)

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Đức Phật đản sinh tại vườn Lumbini (Lâm Tì Ni)

Comments

comments

Hoàng hậu MAYA nằm mộng thấy bạch tượng dâng đóa sen trắng sau đó bà thọ thai
Đạo sĩ ASITA (A TƯ ĐÀ) đến hoàng cung diện kiến thái tử sơ sinh