Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Con gái ma vương dùng mọi cách dụ dỗ ngài, nhưng tâm ngài không chút dao động.

Con gái ma vương dùng mọi cách dụ dỗ ngài, nhưng tâm ngài không chút dao động.

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Con gái ma vương dùng mọi cách dụ dỗ ngài, nhưng tâm ngài không chút dao động.

Comments

comments

Khoảng cuối đêm, lúc sao mai mọc, bồ tát đã tận trừ mọi ô nhiễm, trở thành một bậc toàn giác. Năm ấy ngài vừa tròn 35 tuổi.
Hai thương gia người Myanmar cúng dường Phật bữa ăn và xin quy y trở thành đệ tử cư sĩ đầu tiên của Ngài. Được Phật ban cho 8 sợi tóc, 2 vị trở về nước xây tháp phụng thờ.