Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Năm 16 tuổi thái tử đăng quang, và thành hôn với công nương YASODHARA (DA DU ĐÀ LA).

Năm 16 tuổi thái tử đăng quang, và thành hôn với công nương YASODHARA (DA DU ĐÀ LA).

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Năm 16 tuổi thái tử đăng quang, và thành hôn với công nương YASODHARA (DA DU ĐÀ LA).

Comments

comments

Trong cuộc thi tài thái tử đã điều phục con ngựa chứng vốn không ai trị được
Một lần dạo bốn cửa thành thái tử tận mắt thấy được hình ảnh người già, người bệnh, người chết và một tu sĩ