Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Một lần dạo bốn cửa thành thái tử tận mắt thấy được hình ảnh người già, người bệnh, người chết và một tu sĩ

Một lần dạo bốn cửa thành thái tử tận mắt thấy được hình ảnh người già, người bệnh, người chết và một tu sĩ

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Một lần dạo bốn cửa thành thái tử tận mắt thấy được hình ảnh người già, người bệnh, người chết và một tu sĩ

Comments

comments

Năm 16 tuổi thái tử đăng quang, và thành hôn với công nương YASODHARA (DA DU ĐÀ LA).
Năm 29 tuổi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo giải thoát