Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Hai thương gia người Myanmar cúng dường Phật bữa ăn và xin quy y trở thành đệ tử cư sĩ đầu tiên của Ngài. Được Phật ban cho 8 sợi tóc, 2 vị trở về nước xây tháp phụng thờ.

Hai thương gia người Myanmar cúng dường Phật bữa ăn và xin quy y trở thành đệ tử cư sĩ đầu tiên của Ngài. Được Phật ban cho 8 sợi tóc, 2 vị trở về nước xây tháp phụng thờ.

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Hai thương gia người Myanmar cúng dường Phật bữa ăn và xin quy y trở thành đệ tử cư sĩ đầu tiên của Ngài. Được Phật ban cho 8 sợi tóc, 2 vị trở về nước xây tháp phụng thờ.

Comments

comments

Con gái ma vương dùng mọi cách dụ dỗ ngài, nhưng tâm ngài không chút dao động.
Đức Phật giáo hóa du sĩ đạo lõa thể Upaka.