Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Đức Phật giáo hóa du sĩ đạo lõa thể Upaka.

Đức Phật giáo hóa du sĩ đạo lõa thể Upaka.

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Đức Phật giáo hóa du sĩ đạo lõa thể Upaka.

Comments

comments

Hai thương gia người Myanmar cúng dường Phật bữa ăn và xin quy y trở thành đệ tử cư sĩ đầu tiên của Ngài. Được Phật ban cho 8 sợi tóc, 2 vị trở về nước xây tháp phụng thờ.
Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại vườn lộc uyển độ 5 anh em ông Kondanna (Kiều Trần Như).