Home Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 1) Hoàng hậu Khemamang tự kiêu về sắc đẹp của mình, Đức Phật dùng phương tiện giáo hóa khiến bà giác ngộ. Về sau, bà xuất gia, trở thành vị thánh ni trí tuệ đệ nhất.

Hoàng hậu Khemamang tự kiêu về sắc đẹp của mình, Đức Phật dùng phương tiện giáo hóa khiến bà giác ngộ. Về sau, bà xuất gia, trở thành vị thánh ni trí tuệ đệ nhất.

BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, lấy thân trải đường cung dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)

Hoàng hậu Khemamang tự kiêu về sắc đẹp của mình, Đức Phật dùng phương tiện giáo hóa khiến bà giác ngộ. Về sau, bà xuất gia, trở thành vị thánh ni trí tuệ đệ nhất.

Comments

comments

Sariputta (Xá Lợi Phất) nghe tôn giả Assaji đọc một câu kệ, liền giác ngộ, xin xuất gia theo Phật, về sau trở thành vị thành đệ tử trí tuệ đệ nhất của Phật.