Hồi ký của Olcott – Henry Steel Olcott

Cuốn hồi ký của đại tá Olcott – hội trưởng đầu tiên của Hội Thông Thiên Học. Tập hồi ký này ghi lại lịch sử của Hội Thông Thiên Học Thế Giới, quá trình gặp gỡ làm việc, phát triển hội của ông và H.P Blavatsky, những giai thoại kỳ bí, cuộc gặp gỡ của các chân sư và đăc biệt miêu tả rõ nét con người thường nhật của bà Blavatsky.

Tải sách Hồi ký của Olcott tại đây

Comments

comments