Home Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II Ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng - Chủ tịch TW Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Quân – Nguyên Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng – Chủ tịch TW Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II

Comments

comments

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IIHội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II
Ông Nguyễn Thiện Trưởng – Nguyên thứ trưởng Bộ Y Tế – Phó  Chủ tịch TW Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.