Home Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-khoa-ii-3

hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-khoa-ii-3

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II

Comments

comments

Ông Nguyễn Thiện Trưởng – Nguyên thứ trưởng Bộ Y Tế – Phó  Chủ tịch TW Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-khoa-ii-4