Home Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-khoa-ii-6

hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-khoa-ii-6

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II

Comments

comments

hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-khoa-ii-5
Những đơn vị hoạt động xuất sắc trong năm 2020 được trao tặng bằng khen ghi nhận hoạt động nổ lực.