Home Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II Những đơn vị hoạt động xuất sắc trong năm 2020 được trao tặng bằng khen ghi nhận hoạt động nổ lực.

Những đơn vị hoạt động xuất sắc trong năm 2020 được trao tặng bằng khen ghi nhận hoạt động nổ lực.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II

Comments

comments

hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-khoa-ii-6
hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-khoa-ii-8