Home Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IIHội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IIHội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II

Comments

comments

Ông Nguyễn Hồng Quân – Nguyên Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng – Chủ tịch TW Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.