Hướng dẫn chung

Chúng ta – bạn và chúng tôi – giờ đã thống nhất rằng sẽ cùng làm việc với nhau để sự phát triển tinh thần của bạn được nhanh chóng. Một số các bài học sẽ lâu hơn và có thể khó khăn hơn những bài khác, nhưng những bài học đó không phải là sự nhồi nhét, mà chúng chứa, như cái mà chúng ta có thể gọi là ‘thịt’ chứ không phải là những trang trí lạ mắt.

We — you and us — agree going to have to work together so that your psychic development may proceed apace. Some of these Lessons will be longer and possibly more difficult than others, but these Lessons are not padded; they contain, so far as we are able, real “meat” without fancy trimmings.

Hãy chọn ra một đêm nhất định mỗi tuần để nghiên cứu BÀI TẬP. Tạo ra thói quen nghiên cứu tại một thời điểm nhất định, ở một chỗ nhất định, trong một ngày nhất định. Cần nhiều hơn cho nó thay vì chỉ đọc những từ ngữ bởi bạn cần phải hấp thụ được những ý tưởng có thể rất xa lạ với bản thân, và một thói quen thường xuyên giữ tinh thần kỷ luật sẽ giúp bạn rất nhiều.

Select a definite night each week on which to study this Lesson-work. Get into the habit of studying at a certain time, at a certain place, at a certain day. There is more to it than just reading words because you have to absorb ideas which may be very strange to you, and the mental discipline of regular habits will assist you enormously.

Hãy dành chỗ – phòng riêng chẳng hạn – mà bạn cảm thấy thoải mái. Bạn sẽ học dễ dàng hơn nếu cảm thấy thoải mái. Nằm xuống nếu bạn thích, nhưng trong mọi trường hợp tuyệt đối không học trong trạng thái cơ bắp căng thẳng, hãy thư giãn để toàn bộ sự chú ý của bạn tập trung vào từng chữ và những ý nghĩ đằng sau chúng. Nếu bạn thấy nhận thức của mình bị căng lên nhiều thì đó là để cảm nhận được cảm giác căng thẳng! Bạn hãy tự đảm bảo cần một giờ, hai giờ hay bao lâu để đọc hết BÀI TẬP là tuỳ, không ai hướng dẫn bạn và phá vỡ dòng suy nghĩ của bạn. Trong phòng của mình – khi nghiên cứu – hãy đóng cửa lại. Khoá nó lại, dành sự ưu tiên cho bài học, kéo rèm để sự thay đổi ánh sáng không làm phân tán sự chú ý của bạn. Chỉ để một ngọn đèn duy nhất trong phòng, tốt nhất là một chiếc đèn đọc sách bên cạnh. Nó sẽ cho bạn đủ ảnh sáng cần thiết trong khi phần còn lại của phòng tối vừa phải.

Have some place — some room set aside — where you can be comfortable. You will learn more easily if you are comfortable. Lie down if you prefer, but in any case adopt an attitude where there is no strain upon muscles, where you can relax so that the whole of your attention may be given to the printed words and the thoughts behind them. If you are tensed up much of your awareness is devoted to sensing the feeling of tenseness! You want to make sure that for an hour, or two hours, or however long it takes you to read the Lesson-work, no one will intrude upon you and break your trend of thoughts. In your room — your study — shut the door. Lock it, for preference, and draw close the blinds so that the fluctuations of daylight do not distract your attention. Have just one light on in the room, and that should be a reading lamp placed slightly behind you. This will provide adequate illumination while leaving the rest of the room in suitable shade.

Nằm xuống hoặc ở bất kỳ tư thế nào bạn cảm thấy thoải mái và yên tĩnh. Thư giãn trong vài phút, hít sâu, giữ hơi trong ba hoặc bốn giây, sau đó thở ra ba hoặc bốn giây nữa. Làm như vậy khoảng ba lần, sau đó thư giãn một lát và bắt đầu học.
Đầu tiên hãy đọc lướt qua như bạn đang đọc một tạp chí. Sau khi đọc xong hãy ngưng một lát để những điều vừa đọc chìm vào tiềm thức của bạn, rồi đọc lại một lần nữa. Đọc kỹ từng bài, từng đoạn một. Nếu có bất cứ điều gì làm cho bạn lưu ý, hãy ghi nó vào một cuốn sổ tay. Đừng cố nhớ mọi thứ, không bao giờ là nô lệ của những từ ngữ cả. Toàn bộ mục đích của những bài học này là để chìm vào tiềm thức của bạn. Một nỗ lực có ý thức để ghi nhớ thường làm người ta không nhìn thấy ý nghĩa đầy đủ của từ ngữ. Bạn không phải đang chuẩn bị thi nên không cần phải học thuộc lòng như vẹt. Bạn đang, thay vào đó, lưu trữ những tri thức giúp bạn tự do khỏi cơ thể xác thịt và cho phép bạn nhìn thấy cái cơ thể ấy thực sự là gì, để từ đó xác định rõ mục đích của Sự sống trên Trái đất.

Lie down or adopt any position which is quite comfortable and restful. Relax for a few moments, let yourself breathe deeply, that is, take perhaps three really deep breaths one after the other. Hold the breath for three or four seconds, then let it out over a period of three or four seconds. Rest quiet for a few more seconds, and then pick up the Lesson-work and read it. First read it easily — just work through it as if you were reading a newspaper. When you have done that, pause for a few moments to let what you have so lightly read sink into your subconscious. Then start all over again. Go through the Lesson-work meticulously, paragraph by paragraph. If anything puzzles you make a note of it, write it down on a conveniently placed note book. Do not try to memorize anything, there is no point in being a slave to the printed word, the whole purpose of Lesson-work such as this is to sink into your sub-conscious. A conscious attempt to memorize often blinds one to the full meaning of the words. You are not entering into an examination where parrot-like repetition of certain phrases is all that is required. You are, instead, storing up knowledge which can set you free from the bonds of the flesh and enable you to see what manner of thing this human body is, and determine the purpose of Life on Earth.

Khi bạn đã đọc xong Bài học lần nữa, hãy tham khảo lại những ghi chú của mình và nguy ngẫm về những điểm khiến bạn đặt câu hỏi, những điểm bạn chưa rõ. Quá dễ để viết thư cho chúng tôi để tìm câu trả lời, nhưng điều đó sẽ không làm cho nó chìm vào tiềm thức của bạn được. Vì vậy tốt hơn là bạn hãy tự NGHĨ để tìm ra câu trả lời cho chính mình.

When you have gone through the Lesson-work again, consult your notes and ponder over the points which puzzle you, the points which are not clear to you. It is too easy to just write in to us and have a question answered; that will not cause it to sink into your subconscious. It is kinder and better for you that you should THINK of the answer yourself.

Bạn phải làm phần của mình. Bất cứ điều gì đáng giá đều cần có sự lao động tương xứng. Những thứ được cho, miễn phí thường là những thứ không có giá trị mấy! Bạn phải mở trí, bạn phải sẵn sàng tiếp thu những tri thức mới. Bạn phải ‘hình dung’ rằng tri thức đang đổ vào bạn. Hãy nhớ câu châm ngôn trong Kinh thánh rằng ‘Anh nghĩ thế nào thì anh là thế ấy’

You must do your part. Anything that is worth having is worth working for. Things which are given away, free, are usually so given because they are not worth charging for! You must open your mind; you must be willing to absorb new knowledge. You must “imagine” that knowledge is flowing into you. Remember, “As a man think, so is he.”

Comments

comments