Lời nói đầu

Đây là một Khoá Huấn Luyện Đặc Biệt cho những ai chân thành mong muốn trí tuệ trong một số điều cần phải biết.
Dự kiến ban đầu là cần tổ chức những Khoá Học Thực Tế, nhưng làm như vậy thì mỗi học viên tham gia sẽ phải trả một khoản phí khoảng £35 để tham gia! Vì vậy, với sự hợp tác của các Nhà Xuất Bản, tôi đã quyết định tổ chức nó bằng hình thức viết sách.

This is a very special Course of Instruction for those who are sincerely interested in knowing the things which have to be known.
At first it was intended that this should be in the form of a Correspondence Course, but then it was realized that with all the organization necessary each student would have to pay a fee of about thirty five pounds for the Course! So, with the cooperation of my Publishers, it was decided to produce it in book form.

Bạn cần biết rằng thông thường trong một Khoá Học Thực Nghiệm, sinh viên có thể đưa ra những câu hỏi, còn qua hình thức này tôi không thể trả lời câu hỏi của người đọc, bởi vì :
Bạn biết không, một tác giả nghèo tội nghiệp không thu được nhiều tiền từ cuốn sách đâu, ông ta thực sự thu được rất ít, và thường thì ông ấy sẽ nhận được những lá thư từ khắp nơi trên thế giới, mà người viết ‘quên’ gửi kèm tem. Vì vậy Tác giả phải đối diện với lựa chọn rằng ông ta sẽ tự trả hay là lờ lá thứ ấy đi.

You will appreciate that normally in a Correspondence Course there would be certain questions which a student would want to ask, but I cannot undertake to answer questions arising from this book because —
A poor wretched Author does not make much out of books, you know, he makes very little indeed, and often an Author will receive letters from all parts of the world, and the writers “forget” to include return postage. The Author is then faced with the choice of paying himself or ignoring the letter.

Trong trường hợp của tôi, thật ngu ngốc thay, tôi phải chịu phí giấy in, thuê người đánh máy, trả tiền tem, vv, và nó khiến toàn bộ việc này trở nên quá đắt đỏ, nên tôi không định trả lời bất kỳ câu hỏi hay lá thư nào, trừ khi người hỏi đã rất canh cánh trong đầu câu hỏi của mình.
Là một độc giả, bạn nên quan tâm đến điều đó. Tôi đã từng nhận được những lá thư nói rằng những cuốn sách của tôi quá đắt và liệu tôi có thể gửi cho họ những bản copy không. Tôi còn có một lá thư từ một độc giả nói rằng sách của tôi quá đắt nên liệu tôi có thể gửi cho anh ta bản viết tay từng cuốn sách của tôi không, và sau khi suy xét anh ta còn thêm vào yêu cầu hai cuốn sách của hai tác giả khác nữa. Vâng, tôi đã trả lời thư của anh ta.

In my case, very foolishly, I have borne the cost of the printed paper, having the stuff typed, paying the postage, etc. etc., but it makes all this too expensive, and so I am not at all prepared to answer any questions or letters whatever unless people bear that point in mind.
You may be interested as a Reader to hear this; I have had letters telling me that my books are too expensive and would I send free copies. I had one letter from a person who said that my books were too expensive, and he asked me to send him an autographed copy of each of my books, and as an afterthought he added two other books by two other Authors and he asked me to give him those also. Yes, I did reply to his letter!

Tôi nhấn mạnh với bạn rằng, nếu bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ thu được nhiều lợi ích từ nó, và nếu bạn học theo cuốn sách này, bạn còn nhận được nhiều hơn thế nữa. Để giúp các bạn, tôi đã đưa vào phần Hướng dẫn, giống như bạn có được từ Khoá Học Thực Nghiệm vậy.

Sau cuốn sách này là một cuốn nữa bao gồm những chuyên khảo về một loạt chủ đề về huyền bí học và những điều quan tâm thường ngày, đồng thời nó cũng bao gồm một Từ điển theo hình thức rất đặc biệt, một Từ điển giải nghĩa tôi tự viết sau khi tham khảo một loạt những cuốn sách từ các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Tôi coi cuốn sách thứ hai này là cần thiết cho sự hiểu biết đầy đủ và có lợi nhất cho cuốn này, cuốn số một trong hai cuốn.

I tell you emphatically that if you read this book you will derive much benefit from it; if you study this book you will derive much more benefit from it. To help you, you will find included the Instructions which would have gone out with the Correspondence Course.

Following this book there will be another book containing monographs on various subjects of occult and everyday interest, and also containing a very special form of Dictionary, an explanatory Dictionary, and having tried to get such a book from various countries throughout the world I decided to write one myself. I regard this second book as essential to the complete and most beneficial understanding of this, the first of the two.

T. Lobsang Rampa.

Dịch bởi: Thủy Victo Nuatmi

Comments

comments