Luân hồi (Reincarnation) – Annie Besant

Cuốn sách cung cấp cho ta những hiểu biết về luân hồi: ý nghĩa thực sự cảu luân hồi là gì ? Điều gì đúng là luân hồi thực sự điều gì không. Mục tiêu thực sự của luân hồi để làm gì, nguyên nhân của luân hồi.

(Trích đoạn sách)

Ta hãy bắt đầu bằng việc hiểu rõ Luân Hồi nghĩa là gì. Xét theo từ nguyên của từ ngữ này thì ta có thể bao gồm việc bất kỳ sự gia nhập lập đi lập lại nào vào một lớp vỏ thể chất bằng xương bằng thịt. Nó chắc chắn là có hàm ý một điều gì đó tương đối thường trụ nhập vào ở trong những điều gì đó tương đối vô thường và nối tiếp nhau. Nhưng từ ngữ này chẳng cho ta biết gì về bản chất của cái điều gì đó tương đối thường trụ và những điều gì đó tương đối vô thường ngoại trừ việc những nơi cư trú vô thường ấy làm bằng “xác thịt”. Một từ ngữ khác thường được dùng đồng nghĩa với Luân Hồi đó là từ ngữ Chuyển Kiếp, gợi ra một khía cạnh khác của tác vụ này; ở đây nơi cư trú bị lờ đi và người ta nhấn mạnh tới sự di chuyển của Linh hồn tức là điều tương đối thường trụ. Khi kết hợp hai ý này lại với nhau để mô tả trọn cả ý tưởng ấy ta ắt có Linh hồn nhập vào “những thể xác” liên tiếp bằng xương bằng thịt, và mặc dù từ ngữ “linh hồn” cũng dễ bị phản đối kịch liệt vì nó mơ hồ theo ý nghĩa thần học thì nhất thời nó cũng tượng trưng cho tâm trí hầu hết mọi người một dạng tồn tại vốn trường tồn so với cái khung thể chất mà nó gắn bó trong buổi sinh thời.

Tải sách Luân hồi (Reincarnation) Annie Besant tại đây

 

Comments

comments