Home Luân xa là gì? Các luân xa trên cơ thể Luân xa là gì? Phân biệt các loại luân xa trong cơ thể con người?

Luân xa là gì? Phân biệt các loại luân xa trong cơ thể con người?

Luân xa là gì

Luân xa là gì? Phân biệt các loại luân xa trong cơ thể con người?

Comments

comments

Ajna (Luân xa Số 6)  nằm giữa hai chân mày và đáy sống mũi