Nguyễn Thị Hai

Bà Nguyễn Thị Hai là một trong những sáng lập viên ra chi bộ Thông Thiên Học Việt Nam. Năm 1935, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập hội Thông Thiên học tại Adayar, Ấn Độ bà được cử làm đại diện chi bộ qua tham dự

Bà giữ chức Phó hội trưởng  từ năm 1952-1957. Giữ chức hội trưởng từ 1958 -1974.

Một số tác phẩm của bà viết cùng ông Nguyễn Văn Huấn 

Vũ trụ và con người tập 1 Tải sách tại đây
Vũ trụ và con người tập 2 Tải sách tại đây
Vũ trụ và con người tập 3 Tải sách tại đây

Comments

comments