Những rào cản chung nhất đối với sự giác ngộ

Giác ngộ là gì?

Giác ngộ được miêu tả như sự đạt tới cảnh giới tinh thần vượt thoát lên và hòa nhập vào trí tuệ to lớn của vũ trụ, một cảnh giới chắc chắn phải đi kèm với trạng thái tâm lý tích cực, sự hân hoan, kết nối và ngập tràn tình yêu thương từ sâu thẳm bên trong.

Theo bạn, những rào cản của bản thân đối với sự giác ngộ là gì?

Comments

comments