Phim khai trí (1)

Lưu ý: Nếu đọc subtitle bị nhanh quá, bạn có thể vào phần setting > speed > 0.5. Tốc độ sẽ chậm lại để bạn theo kịp.

Phim khai trí (2) | Phim khai trí (3) | Phim khai trí (4)

Phần 1: Tư tưởng

Phần 2 – Luân xa

Phần 3 – Dẫn kênh

Phần 4 – Năng lượng Âm và Dương

Phần 5 – Cội nguồn quá khứ

Phần 6 – Bông hoa sự sống

Phần 7 – Những chiều không gian

 

Comments

comments