The Hermit – Lobsang Rampa

Ẩn sĩ – (The Hermit – Lần đầu xuất bản năm 1971) Lobsang gặp một ẩn sĩ mù để tiếp tục việc học của mình và phát hiện ra về những người đầu tiên đữa cuộc sống đến trái đất này và những người được gọi là Người Làm Vườn của Trái Đất. Chúng ta không phải là hành tinh duy nhất có người ở trong thái dương hệ của chúng ta mà cả  trong bất kỳ hệ mặt trời và thiên hà nào khác. Một cái nhìn sâu sắc thực sự về Moses và Chúa Giêsu Kitô – những sứ giả.

Tải sách The Hermit tại đây

Comments

comments