The Saffron Robe – Lobsang Rampa

Chiếc áo cà sa – (The Saffron Robe – Lần đầu xuất bản năm 1966) cái nhìn sâu sắc hơn nữa vào cuộc sống của Lobsang trong chùa Lạt ma Tây Tạng với người Thầy cao quý của ông Đại Đức Lạt Ma Mingyar Dondup. Nguồn gốc của Phật giáo, với những câu chuyện có thực về Thái tử Gautama, và làm thế nào ông trở thành Đức Phật với bốn chân lý cao quý của mình.

Tải sách The Saffron Robe (Chiếc áo cà sa) tại đây 

 

Comments

comments