The Thirteenth Candle – Lobsang Rampa

Ngọn nến thứ mười ba – (The Thirteenth Candle – Lần đầu xuất bản năm 1972) thêm nữa về hành trình của Lobsang trong cuộc đời. Lobsang nói chi tiết về đồng tính luyến ái bao gồm cả ý kiến ​​của một người đồng tính. Kỹ thuật thở và tự luyện cao hơn nữa được giải thích chi tiết hơn và một vài quan niệm sai lầm về Thầy hướng dẫn Tâm linh. Cái nhìn sâu sắc hơn nữa về làm thế nào để du hành bằng thể vía.

Tải sách Ngọn nến thứ mười baThe Thirteenth Candle tại đây

Comments

comments