Three Lives – Lobsang Rampa

Ba đời sống – (Three Lives – Lần đầu xuất bản năm 1977) của Lobsang Rampa  chu kỳ của cuộc sống của ba người rất khác nhau và những gì họ sẽ cảm nhận khi chết vì niềm tin của họ. Chúng tôi theo dõi từng con đường và nhìn thấy nơi cuộc hành trình đưa họ và cả ba người đã chấm dứt như thế nào tại cùng một nơi. Trước hết là một người vô thần, thứ hai là một Người Do Thái đã thay đổi con đường tôn giáo, cuối cùng một tu sĩ Thiên chúa giáo.

Tải sách Ba đời sốngThree Lives tại đây

Comments

comments