CHƯƠNG 19: THƯ VIỆN VŨ TRỤ AKASHIC

Theo dòng thời gian chúng ta đã đề cập đến Thư viện Vũ trụ Akashic[1]. Bây giờ, chúng ta hãy cùng thảo luận về chủ đề hấp dẫn nhất này. Bởi vì Thư viện Vũ trụ Akashic là thứ liên quan đến tất cả mọi người và mọi sinh vật đã từng sống. Với Thư viện Vũ trụ Akashic, chúng ta có thể du hành ngược dòng lịch sử, có thể nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra, không chỉ ở trên thế giới này mà còn ở các thế giới khác. Để các nhà khoa học hiện đại dần nhận ra vì sao các nhà huyền bí luôn biết trước, rằng những thế giới khác được thống trị bởi những sinh vật có tri giác khác, chứ không nhất thiết là con người.

We have from time to time mentioned the Akashic Record. Now let us discuss this most fascinating subject, for the Akashic Record is something which concerns every person and every creature who has ever lived. With the Akashic Record we can travel back along history, we can see all that has happened, not merely upon this world but upon other worlds also, for the scientist is now coming to realize what occultists have always known, that other worlds are occupied by other persons not necessarily human but sentient beings nonetheless.

Trước khi có thể nói nhiều hơn về Thư viện Vũ trụ Akashic, chúng ta cần biết một vài điều về bản chất của năng lượng hay vật chất. Vật chất như chúng ta được bảo là rất bền vững và nó tồn tại mãi mãi. Sóng, sóng điện là những thứ không thể bị phá hủy. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, nếu dòng điện được sinh ra trong một cuộn dây đồng thì nhiệt độ trong đó được giảm xuống tiệm cận không độ, dòng điện cảm ứng tiếp tục được sinh ra và không bao giờ giảm đi. Chúng ta đều biết rằng ở nhiệt độ bình thường, dòng điện sẽ nhanh chóng bị tiêu hao và mất đi do vô số các điện trở. Thế là khoa học đã tìm và phát hiện ra một vật dẫn mới, rằng nếu nhiệt độ của một cuộn dây đồng được giảm đủ thì dòng điện sẽ tiếp tục phát ra trong đó và được duy trì mà không cần bất kỳ nguồn năng lượng từ bên ngoài nào. Rồi đến một lúc nào đó, các nhà khoa học cũng sẽ khám phá ra Con người có những giác quan cao hơn, những khả năng cao hơn, nhưng điều đó đến nay chưa được phát hiện bởi những nhà khoa học chậm chạp và thiếu chắc chắn bây giờ.

Before we can say much about the Akashic Record we have to know something about the nature of energy or matter. Matter, we are told, is indestructible, it goes on for ever. Waves, electric waves, are indestructible. Scientists have recently found that if a current is induced in a coil of copper wire, the temperature of which is reduced to as near absolute zero as possible, the induced current carries on and on and on, and never grows less. We all know that at normal temperatures the current would soon diminish and die out because of various resistances. So — science has found a new medium; science has found that if a copper conductor be reduced sufficiently in temperature a current continues to flow and remain the same without any outside source of energy. In time scientists will discover that Man has other senses, other abilities, but that will not be discovered yet for the scientist proceeds slowly and not always surely!

Chúng ta nói rằng sóng không thể bị phá hủy. Hãy nhìn vào cách hoạt động của sóng ánh sáng, ánh sáng đến với chúng ta từ những hành tinh xa xôi trong vũ trụ. Những loại kính thiên văn hiện đại trên Trái đất đang thăm dò bên ngoài không gian, hay nói cách khác, chúng đang thu thập ánh sáng từ những nơi rất xa. Chúng ta nhận được nguồn ánh sáng từ một số hành tinh phát ra từ rất lâu trước khi có thế giới này, thậm chí trước cả khi vũ trụ này xuất hiện. Ánh sáng quả thực là rất nhanh, tốc độ của chúng nhanh đến nỗi ta khó tưởng tượng được. Nhưng đó là bởi ta đang ở trong cơ thể con người và bị sa lầy bởi tất cả những loại giới hạn vật lý. Cái chúng ta coi là “nhanh” ở đây có một ý nghĩa khác trong một cảnh giới tồn tại khác. Lấy ví dụ minh họa, ta giả sử vòng đời của một con người là bảy mươi hai nghìn năm. Trong vòng đời này, người đó hết lần này đến lần khác đến với các thế giới khác nhau, trong những cơ thể khác nhau. Và bảy mươi hai nghìn năm này, chính là độ dài “học kỳ” của chúng ta.

We said that waves are indestructible. Let us look at the behaviour of light waves. Light reaches us from far far distant planets in universes remote from our own. Great telescopes on this Earth are probing out into space, in other words, they are gathering light from vastly distant places. Some of the planets from which we receive light sent out that light long before this world, or even this universe, came into existence. Light is a very fast thing indeed, the speed of light is so fast that we can hardly imagine it but that is because we are in human bodies and are greatly bogged down with all sorts of physical limitations. What we consider to be “fast” here has a different meaning in a different plane of existence. By way of illustration let us say that a round of existence for a human is seventy-two thousand years. During that round a person comes again and again to different worlds, to different bodies. The seventy-two thousand years, then, is the length of our “school term.”

Chúng tôi đề cập đến “ánh sáng” thay vì sóng radio, sóng điện hay các loại sóng khác, chỉ bởi vì ánh sáng có thể quan sát mà không cần dùng bất kỳ thiết bị nào, còn như sóng radio thì không thể. Chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng… Và nếu có một chiếc kính viễn vọng tốt hay một chiếc ống nhòm hiện đại, chúng ta thậm chí có thể thấy được ánh sáng từ những ngôi sao ở rất xa đã hình thành trước Trái đất, khi Trái đất vẫn còn là một đám mây phân tử hydro trôi nổi trong vũ trụ.

When we refer to “light” instead of radio or electric waves or other waves, we do so merely because light can be observed without any equipment, a radio wave cannot. We can see the light of the sun, the light of the moon, and if we have a good telescope or a powerful pair of binoculars we can see the light of the far distant stars which started out before Earth was even a cloud of hydrogen molecules floating in space.

Ánh sáng cũng được sử dụng để làm thước đo thời gian hay khoảng cách. Các nhà thiên văn học nói đến “năm ánh sáng”, và chúng tôi sẽ nói với bạn một lần nữa rằng ánh sáng đến từ một thế giới rất xa xôi. Nó có thể vẫn tiếp tục chuyến du hành ngay cả sau khi thế giới đó không còn tồn tại. Từ đó cho thấy, rõ ràng là ta có thể nhận được một bức tranh từ cái gì không còn tồn tại, nó đã biến mất nhiều năm trước. Nếu như bạn cảm thấy khó hiểu, hãy nhìn nó theo cách này: Chúng ta có một ngôi sao ở một nơi rất xa trong không gian của vũ trụ. Trong nhiều năm, trong nhiều thế kỷ, ngôi sao đó đã chiếu sóng ánh sáng tới Trái Đất. Sóng ánh sáng đó có thể mất một nghìn, mười nghìn hoặc một triệu năm để đến được tới Trái Đất, vì ngôi sao đó – nguồn gốc của ánh sáng- ở một khoảng cách rất rất xa. Một ngày nào đó, ngôi sao này va chạm với một ngôi sao khác, nó có thể tạo ra một luồng ánh sáng rất mạnh, hoặc dẫn đến sự hủy diệt. Ở đây, hãy giả định rằng đó là một sự hủy diệt toàn bộ. Khi ấy ánh sáng đã đi khỏi rồi, nhưng phải mất một nghìn, mười nghìn hay một triệu năm sau khi xuất phát, nó mới đến được với chúng ta vì nó phải mất từng đó thời gian để đi từ nguồn phát đến đích. Do đó, ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng sau khi nguồn phát đã không còn tồn tại.

Light is also used as a measure of time or distance. Astronomers refer to “light years,” and we are going to tell you again that light coming from a far distant world may still be travelling after that world has ceased to exist, from which it is clear that we may be getting a picture from something which is no longer there, something which died years ago. If you find that difficult to understand, look at it in this way; we have a star out in the remote fastnesses of space. For years, for centuries, that star has been reflecting light waves down to Earth. The light waves may take a thousand, ten thousand, or a million years to reach Earth, because a star, the source of the light, is so very distant. One day the star is in collision with another star, there may be a great flash of light or there may be extinction. For our purpose let us say that there is total extinction. So the light is gone, but for a thousand or ten thousand, or a million years after the light is gone, light still reaches us because it takes all that time to cover the distance between the original source of light and ourselves. Thus, we should be seeing light after its source ceases to exist.

Chúng ta hãy thừa nhận có một vài điều hoàn toàn không thể thực hiện được khi ta đang ở trong cơ thể vật lý, nhưng lại rất dễ dàng và bình thường khi ta rời khỏi cơ thể. Chúng ta thừa nhận rằng ta có thể du hành nhanh hơn cả tư tưởng. Chúng ta phải du hành nhanh hơn tư tưởng, vì tư tưởng có một tốc độ nhất định như bất kỳ một bác sĩ nào cũng có thể nói cho bạn biết điều đó. Thực tế là ta có thể biết được một người phản ứng nhanh cỡ nào với mỗi tình huống, độ nhanh chậm của một người khi anh ta phanh hay đánh lái một chiếc xe. Chúng ta có thể biết được tốc độ của suy nghĩ khi nó di chuyển từ đầu đến chân. Chúng ta, vì mục đích của cuộc thảo luận này, muốn du hành ngay lập tức. Hãy tưởng tượng rằng ta có thể ngay lập tức đi đến một hành tinh đang nhận ánh sáng phát ra từ Trái Đất cách đây ba nghìn năm trước. Thế là ta sẽ ở trên hành tinh đó để nhận được ánh sáng gửi đi từ Trái Đất cách đây ba nghìn năm. Giả sử ta có một chiếc kính viễn vọng siêu tưởng để nhìn lên bề mặt Trái Đất, hoặc hiển thị rõ được các tia sáng chiếu đến, thì ánh sáng này cũng đã xuất phát từ ba nghìn năm trước. Nó sẽ cho ta thấy quang cảnh của thế giới diễn ra vào thời điểm đó. Ta sẽ nhìn thấy cuộc sống ở thời Ai Cập cổ đại, nhìn thấy một thế giới phương Tây hoang sơ nơi những thổ dân còn sơn mình bằng những màu sắc xanh đỏ. Và ở Trung Quốc, chúng ta sẽ nhìn thấy một nền văn minh đã phát triển tương đối cao – mọi thứ rất khác so với thời nay.

Let us assume something which is utterly impossible while we are in the physical body, but which is quite easy and commonplace when out of the body. Let us assume that we can travel faster than thought. We need to travel faster than thought because thought has a very definite speed as any doctor can tell you. It is actually known how quickly a person reacts to any given situation, how quickly or how slowly a person can put on the brakes of a car, or move the wheel to swerve aside. It is known how quickly thought impulses travel from head to toe. We, for the purpose of this discussion, want to travel instantly. Let us imagine that we can go instantly to a planet which is receiving light which was emitted from the Earth three thousand years ago. So we upon this distant planet will be receiving light sent from the Earth three thousand years ago. Supposing we have a telescope of quite unimagined type with which we can see the surface of the Earth, or interpret the rays of light reaching us, then this light sent out three thousand years ago would show us scenes of the world enacted at that time. We should see life as it was in ancient Egypt, we would see the barbarous Western world where people ran about covered in woad or less, and in China we should find quite a high civilization — so much different from what is there at the present time!

Nếu chúng ta có thể ngay lập tức du hành đến gần hơn, ta sẽ thấy một quang cảnh hoàn toàn khác. Giả sử ta đi tới một hành tinh khác cách Trái đất khoảng một nghìn năm ánh sáng. Ta sẽ thấy những cảnh đang diễn ra ở Trái Đất cách đây một nghìn năm trước. Ta sẽ thấy một nền văn minh phát triển cao ở Ấn Độ, thấy sự lan tỏa của Kito giáo trên khắp thế giới phương Tây, và có lẽ sẽ thấy một số cuộc xâm lược ở Nam Mỹ. Thế giới cũng sẽ hơi khác so với diện mạo hiện tại của nó, bởi vì qua thời gian, đường bao bờ biển thay đổi, có chỗ đất liền được nâng lên hay bờ biển bị xói mòn. Trong một cuộc đời, chúng ta sẽ không nhận thấy nhiều sự thay đổi nhưng trong một nghìn năm thì chúng ta sẽ có cơ hội để thấy và nhận biết được sự thay đổi đó.

If we could instantly travel closer, we should see quite different pictures. Let us move to a planet which is so distant from the Earth that light takes a thousand years for it to travel between that planet and Earth. Then we should see scenes of Earth as they were enacted a thousand years ago, we should see a high civilization in India, we should see the spread of Christianity throughout the Western world, and perhaps some of the invasions of South America. The world would also look somewhat different from its present appearance because all the time a coast line is altering, land is rising from the sea, shores are being eroded. In a lifetime not much difference is noted, but a thousand years would give us a chance to see and appreciate the difference.

Thời điểm hiện tại, chúng ta đang ở trong một thế giới có những giới hạn rõ rệt nhất, ta chỉ có thể nhận thấy và cảm giác được trong một dải tần số rất hạn chế. Nếu có thể thấy được một số khả năng “ngoài thể xác” của mình khi ở trong cõi trung giới, ta sẽ thấy mọi thứ dưới một ánh sáng khác, ta sẽ nhận thức được rằng tất cả mọi vật chất đều thực sự bền vững, mọi trải nghiệm đã có ở trên thế giới này vẫn đang tiếp tục lan tỏa ra bên ngoài dưới dạng sóng. Với những khả năng đặt biệt, ta nên chặn những sóng này giống cách mà ta chặn sóng ánh sáng. Lấy ví dụ đơn giản về một chiếc máy chiếu thông thường. Bạn bật máy chiếu trong một căn phòng tối và đặt hình ảnh để chiếu ở vị trí thích hợp. Nếu để một màn chiếu – màu trắng là tốt nhất- trước ống kính máy chiếu với một khoảng cách thích hợp và tập trung ánh sáng lên đó, bạn sẽ thấy một hình ảnh. Nhưng nếu bạn chiếu ra ngoài cửa sổ, vào bóng tối xa thẳm, bạn sẽ chỉ thấy những chùm tia sáng mờ nhạt mà không có hình ảnh nào. Điều đó có nghĩa là ánh sáng cần phải được chặn lại, cần phải được phản chiếu lên một cái gì đó trước khi nó được nhận biết và hiểu được một cách toàn diện. Hãy thử chiếu một chiếc đèn pha lên bầu trời đêm quang đãng và ít mây, bạn sẽ thấy một luồng sáng mờ nhạt, nhưng chỉ khi ánh đèn pha chạm vào một đám mây hoặc một chiếc máy bay, bạn sẽ thật sự thấy được ánh sáng của nó.

At present we are upon a world which has most remarkable limitations, we are able to perceive and to receive impressions on only a very limited range of frequencies. If we could see some of our “out of the body” abilities to the full as we can in the astral world, we should see things in a very different light, we should perceive that all matter is indeed indestructible, every experience that ever has been on the world is still radiating outward in the form of waves. With special abilities we should intercept those waves in much the same way as we can intercept waves of light. Take as a simple example of this an ordinary slide projector; you switch on your slide projector in a darkened room and you put a slide in the appropriate place. If you put a screen — a white screen for preference — in front of the lens of the projector at a certain distance from it, and you focus the light on the screen, you see a picture. But if you have your projector projecting its picture out of the window and into the darkness beyond, you see just a faint beam of light with no picture. It follows that the light must be intercepted, must be reflecting on something before it can be fully perceived and appreciated. Take a searchlight on a clear and cloudless night; you might see a faint tracery of light, but only when the searchlight impinges on a cloud or upon an aeroplane do you actually see it as it is.

Từ lâu, mơ ước của con người là có thể du hành xuyên thời gian. Đây rõ ràng là một ý niệm tuyệt vời khi con người bị trói buộc trong xác thịt và trên Trái đất. Bởi vì ở đây, trong cơ thể xác thịt đó ta bị cầm tù một cách đáng buồn. Thể vật lý của chúng ta là công cụ không hoàn hảo nhất. Và vì ta phải ở đây để học, nên ta đã bị gieo vào sự nghi ngờ, thiếu quyết đoán. Thế nên trước khi bị thuyết phục, ta luôn muốn “xác thực” – là khả năng xé một cái gì đó ra thành nhiều mảnh để xem nó làm việc thế nào và để chắc chắn nó không hoạt động lại được. Thật ra, nếu chúng ta vượt ra khỏi Trái đất, đi vào cõi trung giới, hoặc thậm chí vượt lên trên cõi trung giới thì du hành xuyên thời gian chỉ đơn giản như ta đi xem phim hoặc xem kịch ở nhà hát trên Trái Đất vậy.

It has long been the dream of Man to have a thing called “time travel.” This, obviously, is a fantastic conception while one is in the flesh and upon the Earth, because here in the flesh we are sadly limited, our bodies are most imperfect instruments, and as we are here to learn we have implanted in us much doubt, much indecision, and before we can be convinced we want “proof” — the ability to pull a thing to pieces to see how it works and to make sure it does not work again. When we get beyond the Earth and into the astral, or even beyond the astral, time travel is as simple as upon Earth is a visit to a cinema or a theatre.

Vậy, Thư viện Vũ trụ Akashic khi đó là một dạng rung động. Nó không chỉ là rung động ánh sáng mà cả âm thanh nữa. Đó là dạng rung động không thể mô tả bằng những khái niệm trên Trái đất. Thứ gần giống nhất có thể so sánh với nó là sóng radio. Chúng ta chịu tác động bởi sóng radio đến từ tất cả các nơi trên thế giới trong mọi lúc. Mỗi nơi lại mang đến một chương trình khác nhau, với những ngôn ngữ khác nhau, âm nhạc khác nhau và trong những múi giờ khác nhau. Thế nên có thể những sóng radio đến từ nơi nào đó trên thế giới mà với ta, nó là chương trình của ngày hôm sau. Tất cả những sóng này tác động liên tục đến ta, nhưng ta hoàn toàn không biết gì về chúng cho đến khi ta sở hữu một thiết bị cơ học đơn giản gọi là đài phát thanh để bắt được những sóng đó, làm chậm chúng lại ở một mức độ có thể nghe và hiểu được. Ở đây, với một thiết bị cơ hoặc điện khác, ta cũng có thể làm chậm các tần số vô tuyến và chuyển chúng thành sóng âm. Theo cách tương tự, nếu trên Trái đất ta có thể làm chậm sóng của Thư viện vũ trụ Akashic, chắc chắn ta sẽ đưa được những hình ảnh lịch sử có thật lên màn hình tivi. Và khi đó, chắc hẳn các nhà sử học sẽ ném toàn bộ sách lịch sử đi vì những gì được ghi trong đó từ trước đến nay chả cái gì đúng cả!

The Akashic Record, then, is a form of vibration, not necessarily light vibrations because it also embraces sound. It is a form of vibration which upon Earth has no term which can describe it. The nearest one can do is to liken it to a radio wave. We have about us at all times radio waves coming in from all parts of the world; every one of them brings in a different program, different languages, different music, different times. It is possible that waves are coming in from one part of the world which contains a program which, to us, is being broadcast tomorrow! All these waves are coming to us constantly, but we are oblivious to them, and not until we have some mechanical device which we call a radio set can we receive those waves and slow them down so that they become audible and comprehensible to us. Here, with a mechanical or electrical device, we slow down radio frequency waves and convert them to audio frequency waves. In much the same way, if, on Earth, we could slow down the wave of the Akashic Record we should undoubtedly be able to put authentic historical scenes on the television screen, and then the historians would throw a fit when they saw that the history as printed in books is completely, completely wrong!

Thư viện Vũ trụ Akashic là những rung động vĩnh cửu bao gồm toàn bộ tri thức của nhân loại phát ra từ thế giới này, tương tự như chương trình phát thanh liên tục được phát sóng vậy. Mọi thứ đã từng xảy ra trên Trái đất đều còn tồn tại dưới dạng rung động. Khi chúng ta rời khỏi cơ thể vật lý, chúng ta không cần phải sử dụng một thiết bị đặc biệt nào để giải mã được những sóng này, thậm chí chúng ta không cần sử dụng bất cứ thứ gì để làm chậm chúng lại. Khi rời khỏi cơ thể vật lý, các thể cao hơn của ta làm việc như một “bộ thu phát” được tăng tốc, vậy nên bằng việc thực hành, học hỏi, ta có thể nâng mức độ tiếp nhận được những thông tin từ Thư viện vũ trụ Akashic.

The Akashic Record is the indestructible vibrations consisting of the sum total of human knowledge which emanates from the world in much the same way as the radio program is broadcast, it goes on and on. Everything that has happened on this Earth still exists in vibration form. When we get out of the body we do not use a special device to understand these waves; we use nothing to slow them down, instead, in getting out of the body, our own “wave receptors” are speeded up so that, with practice, with training, we can receive that which we term the Akashic Record.

Chúng ta hãy trở lại với vấn đề di chuyển quá nhanh của ánh sáng. Sẽ đơn giản hơn là giờ ta tạm quên đi ánh sáng và thay vào đó là âm thanh. Vì âm thanh có tốc độ chậm hơn ánh sáng nên ta không cần có khoảng cách cực lớn mới nhận được kết quả. Giả sử bạn đang đứng ngoài trời và đột nhiên nghe thấy tiếng máy bay phản lực di chuyển với tốc độ cực nhanh. Khi bạn nghe thấy âm thanh đó từ phía xa thì nó đã bay tới nơi rồi, vì máy bay phản lực di chuyển nhanh hơn tiếng động nó phát ra nên nhìn lên nơi mà âm thanh xuất phát để tìm kiếm là vô ích. Trong Thế chiến thứ hai, tên lửa được phóng ra từ vùng Châu Âu bị chiếm đóng để hủy diệt nước Anh. Tên lửa đâm vào các ngôi nhà, phá hủy chúng và giết người. Điều đầu tiên cảnh báo người ta về những tên lửa này là tiếng ồn do vụ nổ mà nó gây ra, tiếng những ngôi nhà đổ sập và tiếng những người bị thương la hét. Sau đó, đến tận khi bụi đã tạm lắng xuống, âm thanh của tên lửa mới được truyền đến. Sở dĩ có trải nghiệm kỳ lạ này bởi thực tế là tên lửa di chuyển nhanh hơn âm thanh mà nó tạo ra rất nhiều. Do vậy, nó đã kịp phá hủy mọi thứ trước khi người ta có thể nghe thấy những âm thanh này.

Let us get back to this problem of outstripping light. It will be easier if we forget about light for the moment, and deal instead with sound because sound is slower and we do not have to have such vast distances before getting results. Supposing you are standing out in the open and you suddenly hear a very fast moving jet plane. You hear the sound but it is useless to look up to that point from whence the sound appears to be coming because the jet plane is going faster than the sound, and so will be ahead of the sound itself. In World War 2 great rockets were sent from enslaved Europe to cause destruction in England. The rockets crashed down on houses, wrecking them and killing people. The first warning that people had that these rockets were about was the noise of the explosion and the crashing of falling stones, and the screams of the injured. Later, when the dust was subsiding somewhat, came the sound of the rocket arriving! This quite weird experience was caused by the fact that the rocket travelled so very much faster than the sound it made. Hence it was that the rocket did all its destruction before its sound arrived!

Một người có thể đứng trên một đỉnh đồi và nhìn vào một khẩu súng đặt trên đỉnh đồi khác. Người đó không thể nghe được tiếng đạn khi nó bắt đầu được bắn ra, nhưng âm thanh sẽ phát ra ngay sau khi đạn tăng tốc và di chuyển. Chẳng ai từng bị giết khi nghe thấy tiếng đạn réo cả vì viên đạn thường đến trước khi họ nghe thấy tiếng của nó. Thế nên rất buồn cười bởi trong chiến tranh người ta thường cúi đầu tránh đạn khi nghe tiếng đạn bay qua đầu. Thật ra, nếu họ nghe thấy âm thanh đó thì có nghĩa là viên đạn đã bay qua rồi. Âm thanh có tốc độ chậm hơn nhiều so với tầm nhìn hoặc ánh sáng.

Trở lại với vị trí ta đứng để quan sát khẩu súng trên đỉnh đồi. Khi nhìn vào khẩu súng lúc nó bắn ra viên đạn, ta có thể thấy ánh sáng lóe lên và rất lâu sau đó – thời gian tùy thuộc vào khoảng cách từ chỗ ta đến khẩu súng – ta nghe thấy tiếng đạn bay qua đầu. Hoặc có thể bạn đã từng xem một người ở khoảng cách rất xa chặt cây. Bạn sẽ nhìn thấy chiếc rìu chặt vào thân cây và phải một lát sau mới nghe thấy âm thanh “ bụp- bụp”. Đây là một kinh nghiệm mà hầu hết chúng ta đều có.

One can stand on a hilltop and look at a gun placed perhaps upon another hilltop. One cannot hear the shell from the gun when it is exactly over one, but the sound comes shortly after when the shell is still speeding off into the distance. No person has ever been killed by a shell which he heard, for the shell arrives first and the sound later. That is why it is so amusing when people in wars used to duck at the sound of a shell passing overhead. Actually, if they could hear the sound it meant that the shell had passed by. Sound is slow compared to sight or light. Standing again upon this hilltop we can look at a gun being fired, we can see the flash from the muzzle, and much later — the time depending upon the distance we are from the gun — we hear the sound of the shell passing overhead. You might have watched a man chopping a tree; the man would be some distance away, you would actually see the axe hitting the tree trunk, and then a short time after you would hear the “thunk-thunk” of the sound. This is an experience which most of us have had.

 Thư viện Vũ trụ Akashic chứa đựng những kiến thức về mọi sự kiện đã xảy ra trong thế giới này. Các thế giới khác cũng có Thư viện Vũ trụ Akashic của riêng chúng giống như mỗi quốc gia trên trái đất đều có chương trình radio riêng. Những người biết làm thế nào để truy cập Thư viện Vũ trụ Akashic của bất kỳ thế giới nào, không chỉ của riêng thế giới của họ, có thể thấy được các sự kiện lịch sử, đồng thời cũng thấy được các cuốn sách lịch sử đã ghi chép sai như thế nào. Nhưng có nhiều thứ đáng làm khi truy cập Thư viện Vũ trụ Akashic hơn là chỉ để thỏa mãn sự tò mò lúc rảnh rỗi. Đó là việc truy cập vào Thư viện này để xem mình đang làm gì chưa đúng với kế hoạch tự đặt ra. Khi rời bỏ trái đất sau sự chết, ta đi đến một cảnh giới thực tại khác, nơi mỗi chúng ta phải đối mặt với những gì đã làm, hoặc những gì chưa làm ở kiếp sống này. Ta sẽ được xem lại toàn bộ kiếp sống vừa rồi với tốc độ của suy nghĩ nhờ thông tin từ Thư viện Vũ trụ Akashic, không chỉ bắt đầu từ lúc được sinh ra mà từ khi ta lên kế hoạch sẽ sinh ra như thế nào và ở đâu. Rồi khi đã biết điều đó, biết mình đã làm sai gì, ta sẽ lập kế hoạch để thử lại, như việc đứa trẻ đi học nhận được phần chữa bài thi và biết mình làm sai chỗ nào, để làm lại bài lần nữa.

The Akashic Record contains the knowledge of everything that has happened on this world. Worlds elsewhere have their own Akashic Records in much the same way as countries outside our own have their own radio programs. Those who know how can tune into the Akashic Record of any world, not merely of one’s own, and one can then see events of history, one can see how the history books have been falsified. But there is more to the Akashic Record than just satisfying idle curiosity — one can look into this Record and see what went wrong with one’s own plans. When we die to the Earth we go to another plane of existence where every single one of us has to face up to what we did, or what we did not, do; we see the whole of our past life with the speed of thought, we see it through the Akashic Record, see it not just from the time that we were born but from the time that we planned how and where we would be born. Then, having that knowledge, having seen our errors, we plan again and try once more just like a child at school seeing what went wrong with answers to the examination papers, and taking the examination all over again.

Tất nhiên để truy cập được vào Thư viện Vũ trụ Akashic sẽ phải cần một thời gian dài để đào tạo. Nhưng với việc học tập nghiêm túc, thực hành và có niềm tin, điều này hoàn toàn có thể làm được, và thực sự chắc chắn làm được. Bạn có nghĩ ta nên tạm dừng để thảo luận đôi chút về cái gọi là “niềm tin”?

Naturally enough, it takes a long long training before one can see the Akashic Record, but with training, with practice and faith it can be done and is indeed being done constantly. Do you think, maybe, we should pause a moment and discuss this thing called “faith”?

Niềm tin là một thứ xác định và phải được vun trồng như một thói quen hoặc giống như việc trồng cây trong nhà kính. Niềm tin không thể tự do như cỏ dại, nó thực sự giống như cây trong nhà kính vậy. Nó cần được yêu thương, cần được nuôi dưỡng và cần được chăm sóc. Để có được niềm tin, chúng ta cần phải lặp đi lặp lại, cần phải khẳng định nhiều lần niềm tin của mình để tri thức đó ăn vào tiềm thức.

Faith is a definite thing which can and must be cultivated in much the same way as a habit or a hothouse plant must be cultivated. Faith is not as hardy as a weed, it is indeed more like a hothouse plant. It must be pampered, must be fed, must be looked after. To obtain faith we must repeat, and repeat, and repeat our affirmation of faith so that the knowledge of it is driven into our sub-conscious.

Tiềm thức này chiếm đến chín phần mười trí tuệ, nghĩa là, nó là phần lớn trí tuệ của chúng ta. Ta thường ví tiềm thức như ông già lười biếng, không thích bị làm phiền. Ông ấy đang đọc báo, có lẽ đang ngậm tẩu và thoải mái xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Ông ấy thật sự mệt mỏi với sự huyên náo, những tiếng ồn và những phiền nhiễu liên tục quấy rối xung quanh. Qua nhiều năm kinh nghiệm, ông ấy đã học được cách tự bảo vệ mình khỏi tất cả những thứ đó trừ khi sự xen ngang và gây phiền nhiễu rất kiên trì.

This sub-conscious is nine-tenths of us, that is, by far the greater part of us. We often liken it unto a lazy old man who just does not want to be disturbed. The old man is reading his newspapers, perhaps he has his pipe in his mouth and his feet are encased in comfortable slippers. He is really tired of all the racket, all the noise, all the distraction constantly going on around him. Through years of experience he has learned to shield himself from all except the most insistent interruptions and distractions.

Và giống như ông già nặng tai, ông ấy chả nghe thấy gì khi gọi lần thứ nhất. Gọi tới lần thứ hai, ông ấy cũng lờ đi vì không muốn nghe, ông ta nghĩ rằng nó có tác dụng, hay nói cách khác nó chỉ phá ngang thói lười biếng nhàn rỗi của ông ta đôi chút. Rồi đến lần gọi thứ ba, ông ấy sẽ trở nên cáu kỉnh vì kẻ gọi làm xáo trộn lối suy nghĩ của mình trong khi ông ta có lẽ chỉ muốn nhanh chóng xem kết quả hơn là phải nỗ lực làm gì đó.

Nhưng hãy nỗ lực lặp đi lặp lại niềm tin của bạn rồi “ông già” sẽ thức tỉnh với một cú huých. Một khi tri thức đã được gieo vào tiềm thức rồi thì niềm tin sẽ đến một cách tự động.

Like an old man who is partly deaf he doesn’t hear when he is called the first time. The second time he is called he doesn’t hear because he doesn’t want to hear, because he thinks it might be work for him, or some interruption of his lazy leisure. The third time he starts to get irritable because the caller is disturbing his trend of thoughts while he is perhaps more anxious to read the racing results than to do anything which requires effort. Keep on and on repeating your faith and then the “old man” will come to life with a jerk, and when the knowledge is implanted in your sub-conscious then you will have automatic faith.

Chúng ta phải làm rõ sự khác biệt giữa NIỀM TIN và TIN. Khi bạn nói “tôi TIN rằng ngày mai là thứ hai” thì điều đó hoàn toàn khác với bạn nói “tôi có NIỀM TIN rằng ngày mai là thứ hai”. NIỀM TIN thường là một điều gì đó được nuôi dưỡng để lớn lên cùng với chúng ta. Chúng ta theo Cơ đốc giáo hoặc trở thành Phật tử, hoặc tham gia Do Thái giáo bởi vì, thường là do cha mẹ chúng ta đã là người Cơ Đốc giáo hoặc Phật tử hay Do Thái giáo. Chúng ta có NIỀM TIN vào cha mẹ – chúng ta TIN rằng những gì cha mẹ mình TIN là đúng- và vì vậy NIỀM TIN của chúng ta cũng giống như của họ vậy.

Có những điều nhất định chắc chắn không thể chứng minh được trên Trái Đất này đòi hỏi chúng ta phải có NIỀM TIN. Còn những điều có thể chứng minh được thì ta có thể TIN hay không tin. Có một sự khác biệt lớn và ta nên nhận thức được điều đó.

We must make it clear here that faith is not belief; you can say “I believe that tomorrow is Monday,” and that means a certain thing. You would not say “I have faith that tomorrow is Monday” because that would mean a completely different thing. Faith is something which usually grows up with us. We become a Christian, or a Buddhist, or a Jew because, usually, our parents were Christians, Buddhists, or Jews. We have faith in our parents — we believe that what our parents believed was correct — and so our “faith” became the same as our parents’. Certain things which cannot definitely be proved while upon the Earth require faith, other things which can be proved can be believed or disbelieved. There is a distinction, and one should become aware of that distinction.

Nhưng trước hết bạn muốn TIN vào điều gì, điều gì cần đến NIỀM TIN của bạn? Hãy quyết định cái gì cần NIỀM TIN và hãy nghĩ về nó dưới mọi góc độ. Liệu đó là NIỀM TIN vào một tôn giáo hay NIỀM TIN vào một khả năng? Hãy nghĩ về nó từ nhiều góc độ nhất có thể, và sau đó, đảm bảo rằng bạn nghĩ về nó theo một cách tích cực. Hãy khẳng định với chính mình rằng bạn có thể làm điều này hoặc điều kia, hoặc bạn sẽ làm điều này hoặc điều kia, hay bạn hoàn toàn TIN chắc vào điều nào đó. Rồi bạn phải tiếp tục khẳng định lại nó lần nữa, lần nữa. Trừ khi bạn làm như vậy, nếu không bạn không thể có NIỀM TIN.

But, first of all, what do you want to believe, what is it that requires your faith? Decide what it is that needs faith, think of it from all angles. Is it faith in a religion, faith in an ability? Think of it from as many angles as you can, and then, making sure that you think of it in a positive way, affirm — state — to yourself that you can do this or that, or that you will do this or that, or that you firmly believe in this or that. You must keep on affirming it. Unless you do so affirm you will never have “faith.”

Tôn giáo lớn thường có những tín đồ trung thành. Những tín đồ này là những người đến nhà thờ, nhà nguyện, hay đền thờ và bằng những lời cầu nguyện lặp đi lặp lại- không chỉ đơn thuần cầu nguyện cho họ mà còn thay mặt những người khác. Khi đó tiềm thức của họ đã nhận thức được rằng phải có cái gì đó là “NIỀM TIN” rồi.

Ở các quốc gia Viễn Đông, có những thứ giống như thần chú. Một người sẽ khấn một điều gì đó – một câu thần chú – và tiếp tục lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác. Có thể người đó hoàn toàn không biết ý nghĩa câu thần chú là gì. Nhưng điều này cũng không quan trọng vì người sáng tạo câu thần chú sẽ sắp xếp nó theo cách mà những rung động do nó tạo ra khi được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tác động đến tiềm thức đúng điều mà người cầu nguyện mong muốn. Chẳng mấy chốc, cho dù người cầu nguyện không hiểu ý nghĩa câu thần chú thì nó cũng đã trở thành một phần của tiềm thức, khi đó NIỀM TIN đơn thuần là tự động rồi.

Great religions have faithful followers. Those faithful followers are ones who have been to church, or chapel, or synagogue, or temple, and by repeated prayers, not merely on their own behalf but by others also, their sub-conscious has become aware that there are some things which must be “a faith.” In the Far East there are such things as mantras. A person will say a certain thing — a mantra — and say it again and again, and repeat it time after time. Possibly the person will not even know what the mantra is about! That does not matter because the founders of the religion who composed the mantra will have arranged it in such a way that the vibrations engendered in repeating the mantra knock into the subconscious the thing desired. Soon, even though the person does not fully understand the mantra, it becomes part of the person’s subconscious, and the faith then is purely automatic.

Tương tự như vậy, nếu bạn lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện, bạn bắt đầu tin chúng. Tất cả chỉ là vấn đề khiến cho tiềm thức của bạn nhận thức được và hợp tác. Một khi bạn đã có niềm tin thì bạn không cần phải bận tâm thêm nữa vì tiềm thức của bạn sẽ luôn nhắc nhở bạn về niềm tin này và rằng bạn hoàn toàn có thể làm những việc đó.

In much the same way, if you repeat prayers time after time you begin to believe them. It is all a matter of getting your sub-conscious to understand and to co-operate, and once you have faith then you do not have to bother any more because your sub-conscious will always remind you that you have this faith, and that you can do those certain things.

Lặp đi lặp lại với chính mình hết lần này đến lần khác rằng bạn sẽ thấy hào quang, rằng bạn sẽ có khả năng ngoại cảm, rằng bạn chuẩn bị làm cái này hay cái khác – bất cứ điều gì đặc biệt mà bạn muốn làm. Rồi khi đến lúc bạn sẽ làm được. Tất cả những người thành đạt, những người đã trở thành triệu phú hoặc những nhà phát minh vĩ đại đều là những người có niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Họ tin rằng họ có thể làm được những gì họ đặt ra. Bởi vì trước hết, họ tin vào sức mạnh và khả năng của chính mình, sau đó điều này lại tạo ra niềm tin để biến niềm tin đó thành sự thật. Tương tự như vậy, Nếu bạn tiếp tục nói với bản thân rằng chắc chắn bạn sẽ thành công và không để bất kỳ sự nghi ngờ nào xâm phạm đến niềm tin này thì bạn sẽ thành công. Hãy thử thực hiện điều này và kết quả sẽ thực sự làm bạn ngạc nhiên.

Repeat to yourself time after time that you are going to see an aura, that you are going to be telepathic, that you are going to do this or that, whatever it is that you particularly want to do. Then in time you will do this. All successful men, all those who become millionaires or inventors are people who have faith in themselves, they have faith that they can do what they set out to do, because believing in themselves first, believing in their own powers and abilities, they then generated the faith which made that belief come true. If you keep on telling yourself that you are going to succeed, you will succeed, but you will only succeed if you keep on with your affirmation of success and not let doubt (the negative of faith) intrude. Try this affirmation of success, and the results will truly astonish you.

Bạn có thể đã nghe nói về những người có khả năng nói cho người khác biết họ đã từng làm gì ở tiền kiếp. Những thông tin đó được lấy từ Thư viện Vũ trụ Akashic, có nhiều người trong giấc ngủ đã du hành thể vía và truy cập vào Thư viện Vũ trụ Akashic. Khi họ trở lại cơ thể vào buổi sáng hôm sau, như chúng ta đã thảo luận, họ có thể mang theo một ký ức bị bóp méo. Vì vậy, trong khi một số điều họ nói là đúng thì có những điều khác lại bị sai lệch ít nhiều. Bạn sẽ thấy rằng hầu hết những vấn đề họ kể là liên quan đến sự đau khổ. Người ta dường như đã bị tra tấn, dường như điều họ thấy toàn là những ký ức xấu. Đó là bởi vì chúng ta đến Trái đất để học. Vậy nên chúng ta phải nhớ rằng mọi người cần gặp khó khăn để thanh lọc những sai lầm của họ, tương tự như cách nung quặng trong lò nung với nhiệt độ rất cao để loại bỏ những tạp chất trên bề mặt và sâu trong lòng nó. Con người sẽ phải trải qua những căng thẳng khiến họ gần như đạt đến cực điểm sự chịu đựng, để phần tâm linh của họ có thể được kiểm tra và sai lầm của họ sẽ được loại bỏ. Cần nhớ mọi người đến Trái Đất này để học hỏi và những khó khăn sẽ giúp chúng ta học nhanh hơn và chắc chắn hơn là bằng sự tử tế.

You may have heard of people who can tell another person what they were in a past life, what they were doing. That comes from the Akashic Record, for many people in their “sleep” travel into the astral and see the Akashic Record. When they return in the morning, as we have already discussed, they may bring back a distorted memory, so while some of the things they say are true, others are distortions. You will find that most of the things you hear about relate to suffering. People seem to have been torturers, seem to have been all sorts of things mainly bad. That is because we come to this Earth as to a school, we have to remember at all times that people have to have hardship to purge them of their faults, in much the same way that ore is placed in a furnace and subjected to intense heat so that the dross or wastage rises to the surface where it can be skimmed off and discarded. Humans have to undergo stresses which drive them almost, but not quite, to the breaking point so that their spirituality may be tested, and their faults may be eradicated. People come to this Earth to learn things, and people learn much more quickly and more permanently by hardship than by kindness.

Đây là một thế giới thật khó khăn, là một trường giáo dưỡng thì đúng hơn là trường học. Và mặc dù có những lòng tốt hiếm hoi tỏa sáng như đèn hiệu trong đêm tối, phần lớn cả thế giới này đều là xung đột. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy nhìn vào lịch sử các quốc gia, nhìn vào tất cả những cuộc chiến tranh khốc liệt. Đây thực sự là một thế giới ô uế và nó gây khó khăn cho các Linh Hồn Cao Cả khi họ phải đến đây giám sát những điều đang diễn ra. Có một thực tế là khi các Linh Hồn Cao Cả đến đây, họ phải nhúng mình vào một vài điểm không tinh khiết để chúng giống như mỏ neo giữ họ kết nối được với Trái Đất. Các Thực Thể Cao Cả này không thể đến bằng chính hình dáng tinh khiết, không một vết dơ của mình vì họ không thể tiếp nhận được sự đau khổ và những thử thách của Trái đất. Do đó, hãy cẩn thận khi bạn nghĩ rằng một người không thể nào là bậc tiến hóa cao như ai đó nói chỉ vì người đó còn ham mê thứ này hoặc thứ khác. Chừng nào người đó không uống rượu thì họ có thể đã tiến hóa khá cao bởi uống rượu sẽ làm mất đi toàn bộ những năng lực cao cấp.

This is a world of hardship, it is a training school which is almost a reformatory, and although there are rare kindnesses which shine out like the beam of a beacon light on a dark night, much of the world is strife. Look at the history of nations if you dispute this, look at all the incipient wars. It is indeed a world of impurity, and it makes it difficult for Higher Entities to come here as they must in order to supervise what is going on. It is a fact that a Higher Entity coming to this Earth must take up some impurity which will act almost as an anchor, and keep them in contact with the Earth. The High Entity who comes here cannot come in his own pure, unsullied form, because he could not stand the sorrows and the trials of the Earth. So — be careful when you think that such-and-such a person cannot be so high as some people say because he is too fond of this or too fond of that. As long as he does not drink, then he might be quite high. Drink, though, cancels out all high abilities.

Rất nhiều trong số những nhà thấu thị hay ngoại cảm vĩ đại nhất phải chịu những phiền não về thể xác vì sự khổ sở này thường làm tăng rung động và đem đến khả năng thấu thị hoặc ngoại cảm. Bạn không thể thấy tính tâm linh của một người chỉ bằng cách nhìn vào họ. Đừng đánh giá ai là xấu xa chỉ vì họ bị bệnh bởi đó có thể là chủ ý của linh hồn nhằm tăng rung động của mình cho một sứ mệnh đặc biệt nào đó. Cũng đừng đánh giá khắt khe một người chỉ vì họ chửi thề hoặc có hành vi không giống với việc mà bạn nghĩ rằng một Người Vĩ Đại nên làm. Đó thực sự có thể là một Linh Hồn Cao Cả đang sử dụng những lời chửi thề hoặc một số hình thức khác như một chiếc mỏ neo để giữ họ ở lại Trái Đất. Một lần nữa, cần khẳng định rằng, với điều kiện một người không tham gia uống rượu, người đó hoàn toàn có thể là một linh hồn tiến hóa cao.

Many of the greatest clairvoyants and telepaths have some physical affliction because suffering can often increase the rate of vibration and confer telepathy or clairvoyance upon the sufferer. You cannot know of a person’s spirituality by just looking at him. Do not judge a person to be an evil person because he is sick; the sickness may have been taken on deliberately in order that the person can increase his or her rate of vibration for a special task. Do not judge a person harshly because he or she uses a swear word, or does not altogether act as you think that a Great Person should act. It may indeed be a Great Person who is using swear words or some other “vice” in order to have an anchor to enable him or her to remain upon the Earth. Again, provided that the person does not engage in drink, the person may quite definitely be the Higher Entity which you originally thought him to be.

Có nhiều sự ô trược trên Trái Đất và tất cả chúng đều sẽ bị phân hủy, chỉ có sự thuần khiết và chân thật là trường tồn. Đó là một trong những lý do vì sao chúng ta đến Trái Đất. Trong thế giới linh hồn, vượt trên cõi trung giới, ở những cảnh giới cao hơn, bạn không thể làm những việc đồi bại hay tà ác. Vì vậy mọi người phải đến Trái Đất để học theo những cách khó khăn. Và chúng tôi nhắc đi nhắc lại một lần nữa, rằng một Linh Hồn Cao Cả khi đến trái đất sẽ mang một thói xấu hoặc một sự khổ sở, hãy nhận biết rằng anh ấy hoặc cô ấy đến vì một sứ mệnh đặc biệt, và sự khổ sở hoặc thói xấu đó sẽ không được coi là nghiệp quả (vấn đề này chúng ta sẽ đề cập sau) mà thay vào đó, đây được coi là một công cụ, một mỏ neo và sẽ được bỏ lại cùng với sự tan rã của cơ thế vật lý.

There is much impurity on Earth, and all that is impure decays, only the pure and the incorruptible lives on. That is one of the reasons why we come to Earth; in the spirit world beyond the astral you cannot have corruption, you cannot have evil on the Higher Planes, so people come to Earth to learn the hard way. And again, and again, a Great Entity coming to Earth will take a vice or an affliction, knowing that as he or she came for a special task, that affliction or vice will not be held as karma (we shall deal with that later) but instead be regarded as a tool, as an anchor, which passes away as corruption along with the physical body.

Có một điểm nữa chúng ta sẽ cùng làm rõ, đó là việc những nhà Cách mạng vĩ đại trong kiếp này đôi khi ở kiếp trước lại là những kẻ tội phạm lớn nhất chống lại những thứ mà kiếp này họ đang cải cách. Hitler chắc chắn sẽ trở lại như một nhà cải cách vĩ đại. Nhiều người từ tòa án dị giáo Tây Ban Nha đã trở lại với vai trò những nhà cách mạng. Đó thực sự là một điều đáng suy nghĩ. Hãy nhớ rằng – Trung Đạo là con đường để sống. Đừng làm điều gì tệ đến mức sau này bạn phải khổ sở vì nó. Nhưng nếu quá thuần khiết, thánh thiện, đến nỗi tất cả mọi người đều không xứng với bạn thì bạn cũng không thể ở lại Trái Đất này. Tuy nhiên may mắn thay, chẳng ai thuần khiết NHƯ THẾ cả.

There is a further point which we are going to make, and it is this; great reformers in this life are sometimes those who in a previous life were great offenders in the line in which he or she now “reforms.” Hitler, undoubtedly will come back as a great reformer. Many of the people from the Spanish Inquisition have come back as great reformers. It is a thought worth thinking of. Remember — the Middle Way is the way in which to live. Do not be so bad that you have to suffer for it later, and if you are so pure, so holy that everyone is beneath you, then you cannot stay on this Earth. Fortunately, however, no one is THAT pure!

[1] Thư viện Vũ Trụ Akashic nhiều bản dịch còn gọi là Hồ sơ Akashic hay Hồ sơ Vũ Trụ hay Tiên Thiên Khí Ảnh.

Người dịch: Nguyễn Dạ Trinh Lan – Hoàng Lan

Biên tập: VMC

Comments

comments