Vài điều khó khăn của đời sống nội tâm – Annie Besant

Bà A. Besant đã nói; bà viết cuốn này cốt để giúp những kẻ chí nguyện, những ai muốn sống một đời sống nội tâm, vượt qua khỏi những sự khó khăn sẽ gặp trên con đường nhập môn.

(Trích đoạn sách) Người nào quyết lòng sống một đời sống nội tâm thì gặp vài sự trở ngại ở ngay chỗ khởi điểm của con đường phải dắt y đến đó, những sự trở ngại này tái diễn mãi trong sự kinh nghiệm của mỗi cá nhân, bởi vì chúng nó bắt nguồn từ trong bản tánh chung của loài người. Ðối với mỗi người khách lữ hành thì dường như chúng nó vốn mới mẻ và riêng biệt cho chính mình y thôi, như thế chúng nó gây ra một sự chán nản làm cho con người không còn đủ sức lực cần thiết để vượt qua chúng nó.

     Nếu người ta hiểu rằng những trở ngại này thuộc về sự kinh nghiệm chung của những người chí nguyện làm đệ tử và luôn luôn người ta gặp chúng nó và cũng luôn luôn chúng nó vẫn bị phá tan thì việc hiểu biết sự kiện này đem lại một phần yên ủi cho người tân tín đồ thất vọng. 

     Một cái xiết chặt tay trong bóng tối, một giọng thân ái nói lên: “Bạn ơi ! Tôi đã đi qua chỗ bạn đang đi bây giờ đây và do con đường này người ta có thể đến nơi đến chốn”. Ðó là cái gì có thể dìu dắt trong đêm tăm tối và vì lẽ đó, nghĩa là để phụng sự nhân loại, chúng tôi mới viết ra bài này .

Tải sách Vài điều khó khăn của đời sống nội tâmAnnie Besant tại đây

Comments

comments