Yêu vô điều kiện bằng cách nào?

Tình yêu vô điều kiện là sự thực hành, nó không phải là một trạng thái đạt được hay điều gì để hoàn thành không hề có thứ gọi là sự nghỉ ngơi khi thực hành tình yêu vô điều kiện và giây phút bạn nghĩ rằng bạn đã đạt đến nó, bạn sẽ tìm thấy chính mình bằng một tình huống mà bạn đã được thử thách để tìm thấy giác ngộ với nó…

Yêu vô điều kiện bằng cách nào?

Sự giác ngộ là tương tự như trạng thái mà tại đó, một người đang có được trải nghiệm tình yêu vô điều kiện là gì và họ dành trọn cuộc đời này để sống trong trạng thái giác ngộ và họ dành trọn cuộc đời này để sống trong trạng thái giác ngộ với trải nghiệm tình yêu vô điều kiện đó…

Cùng theo dõi TeanSwan nói về “Yêu vô điều kiện bằng cách nào?” các bạn nhé:

Comments

comments