Loading...
Cộng đồng thiền Việt Nam

Chi hội phát triển cộng đồng thiền Việt Nam

Cộng đồng thiền Việt Nam

image-alt-text

CHƯƠNG 29: LÀM CHỦ BẢN THÂN

CHƯƠNG 29: LÀM CHỦ BẢN THÂN

12:59 22/04/2020

Ở bài trước, chúng ta đã làm việc với cách đưa mình vào trạng thái tự thôi miên. Giờ ta cần thực hành nó vài lần. Ta có thể làm nó dễ hơn rất nhiều nếu thực hành nghiêm túc, khi đó ta dễ dàng đi vào trạng thái tự thôi miên mà không phải làm gì vất vả với việc đó, bởi điểm chính ở đây là tiết kiệm sức lực.

In our last Lesson we dealt with the method of getting ourselves into the trance stage. Now we have to practice that several times. We can make it much easier for ourselves if we really practice, so that we can get into the trance stage easily without having to make hard labour of it, because the whole point of this is to save one hard labour.

Chúng ta hãy xem lý do của điều này là gì; bạn muốn tự thôi miên nên một số lỗi có thể tránh, nhờ đó củng cố những đức tính nhất định, những khả năng nhất định. Vậy những lỗi đó là gì? Những khả năng đó là gì? Bạn phải tập trung làm rõ các lỗi và các đức tính đó. Bạn phải có khả năng quán tưởng ra hình ảnh mình muốn trở thành. Bạn là một người kém ý chí? Vậy hãy quán tưởng chính xác hình ảnh mới của mình, một con người có ý chí mạnh mẽ, một nhân cách vượt trội, có thể vượt lên chính mình, có sức ảnh hưởng lên mọi người cả đàn ông lẫn đàn bà theo cách mình muốn.

Let us also look at the reason for this; you want to hypnotize yourself so that you may eliminate certain faults, so that you may strengthen certain virtues, certain abilities. Now what are those faults? What are those abilities? You must be able to focus the faults and the virtues clearly. You have to be able to really conjure up a picture of yourself as you want to be. Are you weak-willed? Then picture yourself exactly as you want yourself to be, with a strong will and a dominant personality, able to get over your points, able to sway men and women in the way that you want to sway them.

Hãy tiếp tục suy tưởng về “Phiên bản mới của bản thân”. Hãy giữ hình ảnh quán tưởng của “phiên bản” này một cách kiên định, như cách một diễn viên – một ngôi sao –hóa thân vào nhân vật mà anh ta sẽ đóng. Bạn phải dùng toàn bộ khả năng quán tưởng của mình; càng hình dung rõ nét về bản thân như ý muốn bao nhiêu, bạn càng nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình bấy nhiêu.

Hãy tiếp tục thực hành, đặt mình vào tình trạng tự thôi miên, nhưng luôn phải đảm bảo chắc chắn bạn đang làm trong một căn phòng tối và yên tĩnh.

Keep on thinking of this “new you.” Keep the picture of this “you” steadily before you in much the same way as an actor — a star — actually lives the part which he is going to play. You must use your full powers of visualization; the more firmly you can visualize yourself as you want to be, then the more quickly you can attain your objective.

Keep on practicing, putting yourself in a trance, but always make sure that you are practicing in a quiet, darkened room.

Việc thực hành này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng tôi nhấn mạnh rằng bạn “nên đảm bảo không bị gián đoạn bởi vì bất kỳ điều gì” bởi mọi sự gián đoạn hay kể cả luồng khí lạnh cũng sẽ khiến bạn thức dậy ngay lập tức và ra khỏi trạng thái thôi miên. Không có gì nguy hiểm, chúng tôi nhắc lại, chắc chắn không thể có chuyện bạn tự thôi miên chính mình mà lại không thoát ra được khỏi tình trạng đó. Để bạn yên tâm, hãy để chúng tôi lấy một trường hợp điển hình.

There is no danger in any of this. We stress that you should “make sure that you are not interrupted” because any interruption, or any draft of cold air for instance, will cause you to wake up, cause you to snap out of that trace in a hurry. There is no danger, we repeat, it is definitely not possible for you to hypnotize yourself and fail to come out of the trance. To reassure you let us take a typical case.

Người bệnh này đã thực hành rất nhiều. Anh ta đi đến căn phòng tối, bật ngọn đèn neon sáng nhẹ phía trên lông mày và thoải mái nằm trên giường hoặc đi văng. Trong một lúc, anh ta làm thư giãn cơ thể để không bị căng thẳng và áp lực.

The patient has had a lot of practice. He goes to his darkened room, switches on the little neon light just above the eyebrow level, and composes himself comfortably upon his bed or his couch. For some moments he works at getting the body relaxed, free from stresses and strains.

Chẳng mấy chốc, anh cảm thấy một cảm giác tuyệt vời bao trùm toàn thân, cả cơ thể nhẹ bẫng đi, tất cả việc quan sát cơ thể được dừng lại và anh ta sắp bước vào một sự sống mới. Anh thư giãn thêm, tâm trí thoải mái vươn ra kiểm tra xem liệu có bất kỳ cơ bắp nào đang căng thẳng không, liệu có co giật, đau nhức, căng thẳng ở bất cứ đâu không. Hài lòng vì đã hoàn toàn thư giãn, anh nhìn chăm chú vào ánh đèn neon sáng dịu, đôi mắt không hướng thẳng về phía trước mà nhướng lên một chút phía trên lông mày.

Soon he feels a wonderful sensation stealing over him as if all the weight of the body, all the cares of the body are dropping off, and he is about to enter a new life. He relaxes more and more, leisurely reaching out with his mind to see if there is any muscle under tension, to see if there is any twitch, any ache, any strain anywhere. Satisfied that he is completely relaxed, he gazes steadily at the little neon light, his eyes are not pointed straight ahead but are inclined upwards somewhat toward his eyebrows.

Chẳng mấy chốc, mí mắt anh bắt đầu nặng trĩu, chúng chớp chớp một chút rồi khép lại nhưng chỉ trong một hoặc hai giây. Rồi chúng lại cố mở ra, có chút hơi ẩm, nước mắt đang chảy ra. Chúng chớp và rung lên rồi lại tiếp tục nhắm lại. Tiếp tục, chúng lại cố mở ra, nhưng lần này khó khăn hơn do đôi mắt đã mệt lắm rồi, mí mắt nặng trĩu và người gần như rơi vào trạng thái tự thôi miên. Chỉ một giây sau, đôi mắt lại nhắm lại và lần này chúng khép chặt. Cơ thể thư giãn hơn nữa, hơi thở trở nên nông hơn, bệnh nhân –chủ thể,hay bạn gọi là gì cũng được – đang đi vào trạng thái tự thôi miên.

Soon his eyelids begin to feel heavy, they flutter a little and then close, but only for a second or two. They flutter open again, there is some moisture, his eyes are watering. They flutter and tremble, they close again. Once more they open, with difficulty this time for the eyes are tired, the lids are heavy, and the person is almost in deep trance. Within a second or so the lids close, and this time they stay tightly closed. The body relaxes even more, the breathing becomes shallow, the patient — the subject, call him what you will — is in the trance stage.

Giờ chúng ta hãy để anh ta sang một bên. Những gì anh ấy làm trong trạng thái đó không phải là mối bận tâm của chúng ta bởi ta cũng có thể tự đi vào trạng thái tự thôi miên để có những trải nghiệm của riêng mình. Ta hãy cứ để anh ấy trong trạng thái tự thôi miên đó đến khi anh ta kết thúc nó.

Now let us leave him for a moment. What he is doing in that trance is no concern of ours because we can go into a trance ourselves and have our own experiences. Let us leave him in the trance stage until he has completed that for which he went into the trance.

Anh ta đang thực hiện một trải nghiệm, có vẻ như để xem mình có thể tự đi vào thôi miên sâu đến đâu. Anh ta đã chủ động gác qua một bên những ảnh hưởng của tự nhiên vì anh ta tự nhủ mình sẽ không tỉnh dậy đâu!

He was doing an experiment, it seems, to see how deeply he could hypnotize himself, to see how firmly he could stay asleep. He deliberately tried to set aside one of the provisions of nature because he told himself he was not going to wake up!

Vài phút – mười phút, hai mươi phút? –thế là đã qua. Hơi thở thay đổi và chủ thể không còn trong trạng thái thôi miên nữa, mà dường như ngủ say rồi. Sau nửa giờ hoặc lâu hơn, anh thức dậy với cảm giác sảng khoái tuyệt vời, thực sự sảng khoái hơn sau một giấc ngủ trọn vẹn.

Minutes — ten minutes, twenty minutes? — pass. The breathing changes and the subject is no longer in a trance, but is sound asleep. After half an hour or so he awakens feeling wondrously refreshed, more refreshed, indeed, than after a complete night’s sleep.

Bạn chắc chắn sẽ phải thoát khỏi trạng thái tự thôi miên, vì tự nhiên bắt buộc điều đó xảy ra. Tiềm Thức giống như một gã khổng lồ mơ màng –gã khổng lồ trí tuệ lơ mơ- trong một khoảng thời gian, bạn có thể thuyết phục anh ta bất cứ điều gì bạn thích, nhưng sau khoảng thời gian đó, gã khổng lồ này sẽ thấy như thể “bị kéo chân”. Vậy là gã sẽ thoát ra khỏi trạng thái thôi miên đó.

You cannot fail to awaken out of a trance, nature will not allow it. The sub-conscious is like a rather dim giant — a giant with dim intellect — for a time you can persuade him anything you like, but after a time it dawns upon this dim giant that he is “having his leg pulled.” Then he snaps out of the hypnotic state.

Chúng tôi nhắc lại rằng bạn không thể bị tổn hại hay bị khó chịu gì khi đưa bản thân bạn vào trạng thái ngủ. Bạn an toàn tuyệt đối, bởi bạn sẽ tự thôi miên bản thân và không chịu sự thương hại nảy sinh từ bất kỳ người nào khác.

We repeat again that you cannot put yourself to sleep in any way which would cause you harm or even discomfort. You are utterly safe, because you will have hypnotized yourself and not be at the mercy of any other person’s suggestions.

Như chúng tôi đã nói trên rằng chỉ một luồng  khí lạnh lùa vào cũng có thể làm cho người đó tỉnh lại, nó là vậy đó. Dù có đang trong tình trạng tự thôi miên sâu như thế nào, chỉ cần thay đổi một chút nhiệt độ hay bất kỳ điều gì tác động đến cơ thể, trạng thái tự thôi miên sẽ kết thúc. Vậy nên là nếu bạn đang trong trạng thái tự thôi miên mà ai đó mở cửa đi vào hay cắm chìa vào ổ thôi, thì bạn sẽ tỉnh dậy ngay, an toàn, không đau đớn gì và rồi sau đó bạn sẽ lại phải bắt đầu từ đầu. Đó chính là lý do tại sao bạn nên tránh những nơi có thể bị quấy rầy hay gió lùa.

We said before that a draft of cold air would awaken a person; that is so. No matter how deep the trance, if there is a change of temperature, or anything which might possibly in any way whatever harm the body, the trance passes. So it is that if you are in a trance and someone in the house opens a door or a window so that a draft of air comes to you, perhaps under the door or through the keyhole, you will be awakened safely, painlessly and then you will have the trouble of starting all over again. That is why you should avoid drafts and disturbances.

Lúc nào bạn cũng phải nhấn mạnh vào những đức tính mình muốn có, hay những khẳng định loại bỏ những điều không muốn. Trong vài ngày, khi đi bộ bạn hãy chủ động hình dung những năng lực mình muốn có. Bạn sẽ nói với chính bản thân hết lần này đến lần khác suốt cả ngày, rằng vào một thời điểm nhất định – tốt nhất là tối hôm đó – bạn sẽ tự thôi miên chính mình và mỗi khi bạn rơi vào trạng thái tự thôi miên, những đức tính mong muốn sẽ xuất hiện mạnh mẽ hơn trong bạn. Cũng như thế, khi bạn đi vào trạng thái tự thôi miên, hãy lặp lại trong tâm trí những điều bạn khao khát.

At all times you will have to stress the virtues that you want to acquire. You will have to stress that you are getting rid of the things that you do not admire, and for some days as you walk about you will have to actively visualize the abilities which you want. You will tell yourself time after time throughout the day that at such-and-such a time — preferably that night — you are going to hypnotize yourself, and each time you go into a trance the desired virtues will appear more strongly in you. As you go into your trance repeat within your mind that which you desire.

Lấy một ví dụ cực kỳ đơn giản, thậm chí hơi ngớ ngẩn. Ta giả định có một người đang cúi khom xuống, có lẽ là anh ta quá lười đứng thẳng. Hãy để anh ta nói liên tục, “tôi sẽ đứng thẳng – tôi sẽ đứng thẳng – tôi sẽ đứng thẳng”. Điểm mấu chốt là, chúng tôi nhắc lại, bạn phải lặp đi lặp lại câu đó liên tục không ngừng nghỉ, bởi nếu bạn nghỉ, anh bạn Tiềm Thức có thể tới và xen vào: “Ồ, cậu chả bao giờ nói thật cả, cậu lom khom như cái gì ấy!”. Thế nên, nếu ta lặp lại câu đó mà không cho anh bạn Tiềm Thức có bất kỳ cơ hội nào xen vào, anh ta sẽ bị choáng ngợp bởi trọng lượng của lời nói và sớm tin rằng bạn đứng thẳng. Nếu anh ta tin điều đó, cơ bắp của bạn sẽ săn lại và bạn sẽ đứng thẳng như ý muốn.

Just a simple, perhaps silly little illustration; let us say that a man stoops, perhaps because he is too lazy to stand upright. Let him say repeatedly “I will stand upright — I will stand upright — I will stand upright.” The point is, again, that you must repeat this quickly time after time with no break in between, because if you do permit a break Friend Sub-Conscious might come in and say, “Oh, you never tell the truth, you stoop like anything!” If you repeat it without giving a break Friend Sub-Conscious hasn’t a chance, he becomes overwhelmed by the weight of words and soon believes that you stand up straight. If he does believe that, your muscles will tighten and you will stand straight just as you want.

Bạn có hút thuốc quá nhiều không? Uống rượu quá nhiều không? Thật tệ cho sức khỏe nếu ham cái gì đó quá mức, bạn biết đấy! Vậy sao không sử dụng việc tự thôi miên để chữa cho bản thân, để tiết kiệm cho túi tiền của mình khỏi cạn kiệt liên tục bởi các thói quen khá trẻ con đó. Bạn chỉ cần thuyết phục Tiềm Thức của mình rằng bạn không thích hút thuốc, và bạn sẽ ngừng hút thuốc mà không khổ sở chút nào, không một mảy may suy nghĩ nào về việc hút thuốc.

Do you smoke too much? Drink too much? It’s bad for the health if carried to excess, you know! Why not use hypnotism to cure yourself, to save your pocketbook from the constant depletion of what are, after all, rather childish habits. You have only to convince your sub-conscious that you dislike smoking and you will stop smoking without a single pang, without a single thought of smoking.

Mọi người không thể bỏ được thuốc lá, đó là một thói quen cực kỳ khó bỏ. Không phải nghi ngờ gì khi bạn nghe ai đó nói rằng người nghiện thuốc không ngừng được việc hút thuốc, mọi người đều bảo bạn như thế, các quảng cáo trên báo chí cũng nói về cách này hay cách khác để cai thuốc, cai bằng cái này hay bằng cái kia. Chẳng phải là bản thân những điều đó cũng là một dạng thôi miên sao? Bạn không thể cai thuốc được vì bạn tin vào những gì người ta bảo và các quảng cáo nói rằng hầu như không thể bỏ được.

People cannot give up smoking, it is a habit which is extremely hard to break. No doubt you have heard that time after time; a smoker cannot give up his pipe or cigarette, everyone tells you so, advertisements in the paper bring to your attention various so-called remedies for stopping smoking, stopping this or stopping that. Does it not occur to you that all this is in itself a form of hypnosis? You cannot stop smoking because you believe what you have been told by other people and by the advertisements to the effect that to stop smoking is almost impossible.

Hãy biến thôi miên theo cách dùng riêng của bạn; BẠN khác với đám người thông thường, BẠN có cá tính mạnh mẽ, bạn làm chủ bản thân bạn, bạn có thể tự cai thuốc, hoặc cai rượu, hoặc bất cứ điều gì bạn muốn cai bỏ. Tương tự như thôi miên chủ động, thôi miên vô thức khiến bạn tin rằng mình không thể phá vỡ thói quen hút thuốc. Vì vậy, khi bạn nhận thức được điều này, việc thôi miên chủ động của bạn (hay tự thôi miên) có thể giúp bạn không bao giờ động thêm vào một điếu thuốc nào nữa.

Turn that hypnotism to your own use; YOU are different from the common herd, YOU have a strong character, you are dominant, you can cure yourself of smoking, or drinking, or whatever it is you desire to cure. Just as hypnotism — unconscious hypnotism — made you believe that you could not break the smoking habit, so, when you are aware of this, your conscious hypnotism can make it so that you never touch another cigarette.

Một lời cảnh báo hay có thể gọi là lời khuyên thân thiện. Bạn có chắc chắn bạn muốn bỏ hút thuốc? Bạn có chắc chắn muốn cai rượu hoặc dừng trễ hẹn? Bạn không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi chắc chắn, bạn phải chắc chắn rằng mình muốn bỏ thuốc, rằng bạn muốn làm điều này hay điều kia. Một người yếu đuối mà nói rằng “Ôi, tôi ước mình có thể bỏ thuốc lá, hãy để tôi nói với chính bản thân rằng tôi sẽ bỏ nó” sẽ là không đủ.

A word of warning, though, or might it even be called friendly advice. Are you sure you want to give up smoking? Are you sure you want to give up drinking or always being late for appointments? You cannot do anything until you are sure, you must be certain that you want to give up smoking, that you want to do this or do that. It is not enough to be a very weak man and say, “Oh, I wish I could give up smoking, let me tell myself that I will.”

Cứ làm liên tiếp như vậy cho đến khi nó in sâu vào Tiềm Thức của bạn – bạn chỉ có thể làm được khi thực sự muốn làm. Thế nên nếu bạn ít nhiều sợ bản thân không bỏ được thuốc lá thì bạn sẽ không bỏ được, thậm chí có thể còn hút nhiều hơn!

Again and again until it sinks into your sub-conscious — you can only do that which you really want to do, so that if you more or less dare yourself not to give up smoking, then you will not give up smoking, you might even smoke more!

Thế nên hãy tự vấn bản thân thật kỹ. Bạn thực sự muốn làm gì? Không ai ở xung quanh, không ai liếc qua vai và cũng không ai nhìn vào tâm trí bạn cả. Bạn có thực sự muốn từ bỏ hút thuốc? Hay bạn vẫn thích tiếp tục hút chúng, khi đó tuyên bố rằng muốn bỏ nó chỉ là phí lời?

Examine yourself closely. What do you want to do really? There is no one about, no one looking over your shoulder, no one peering into your mind. Do you really want to give up smoking? Or do you prefer to go on smoking, and is your statement that you want to give up just so much waste words?

Một khi bạn hoàn toàn bị thuyết phục rằng bạn muốn thứ gì đó, thì bạn có thể có nó. Đừng đổ lỗi cho thôi miên hay bất cứ cái gì ngoài bản thân nếu bạn không đạt được điều mình muốn, bởi nếu thất bại thì điều đó nghĩa là như vậy và chỉ như vậy; thất bại có nghĩa là bạn đã không thực sự quyết tâm mạnh mẽ trong chính bản thân để làm cái này hay bỏ cái kia!

Once you are completely convinced that you do want a thing, you can have it. Do not blame hypnotism, or anything but yourself if you fail to get what you want, because if you do fail then it means this, and this only; failure means that you were not really strong in your resolution to do this or not do that!

Bằng cách tự thôi miên, bạn có thể chữa cho bản thân bạn những cái mà một số người gọi là “thói quen xấu”. Thật không may là chúng tôi không thể khám phá ra những “thói quen xấu” đó là gì để có thể làm sáng tỏ thêm những chủ đề cụ thể như vậy! Chúng tôi sẽ chỉ xem xét các thói quen xấu như quấy rầy vợ, hay ném bàn ủi vào chồng, hoặc đánh chó chửi mèo, nguyền rủa ai đó mà không có lý do, hoặc say rượu, và tất cả những thói xấu này đều có thể được chữa khỏi dễ dàng nếu người đó thực sự muốn.

By self-hypnosis you can cure yourself of those things which some people refer to as “bad habits.” Unfortunately we have never been able to discover what these “bad habits” were, so we can shed no more light on that particular subject! We will consider bad habits to include baiting your wife or throwing the iron at your husband or kicking the dog, swearing at someone without reason or getting drunk, and all these things can be cured so very easily provided one definitely wants to.

Hãy để bản thân thư giãn vài lần. Hãy tận dụng sự tự do, không bị căng thẳng bên trong để tích lũy dần thêm năng lượng thần kinh của riêng bạn. Bạn có thể làm được rất nhiều để cải thiện sức khỏe của mình nếu đọc đi đọc lại Bài Học này và Bài Học trước, hãy thực hành, thực hành và thực hành. Ngay cả những nhạc sĩ vĩ đại nhất cũng phải tập luyện các hợp âm và nốt nhạc hết giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Có như vậy họ mới có thể trở thành những nhạc sỹ vĩ đại. Bạn cũng có thể trở thành người tự thôi miên vĩ đại nếu làm như chúng tôi nói. Vì vậy – hãy thực hành.

Let yourself relax a few times. Take advantage of freedom from inner tension to build up your own nervous energy. You can do so much to improve your health if you will only read, and re-read this Lesson and the one before, and practise, practise, practise. Even the greatest musicians practise scales and notes hour after hour, day after day. That is why they are great musicians. You can be a great self-hypnotist if you do as we say. So — practise.

Dịch và Biên tập: VMC


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

Đăng ký hướng dẫn Thiền cơ bản

Loading...
Logo-vmc
TRUNG TÂM THIỀN ĐỊNH:
- Số 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Chị Khánh:  

‎0981956875

Chị Thủy:  

‎0981956820

Facebook:

facebook.com/congdongthienVietNam

TIN TỨC NỔI BẬT

© 2024 Copyright by IT AUM