Loading...
Cộng đồng thiền Việt Nam

Chi hội phát triển cộng đồng thiền Việt Nam

Cộng đồng thiền Việt Nam

image-alt-text

Chương E

Chương E

00:10 31/07/2020

EGO – BẢN NGÃ

Nó chỉ tới phần trong mỗi người mà ta gọi là “Cái Tôi”. Nó là phần cá thể được tách ra khỏi Chân Ngã. Có hai loại Bản ngã: loại thứ nhất là cái đang thực hiện nhiệm vụ học tập một cách có ý thức hoặc vô thức. Nó chưa được phát triển, chưa được huấn luyện, ba hoa quá mức, và quá tự tin ngay cả khi không có lý do gì để tự tin cả. Bản ngã đó tự coi mình là trung tâm, kiêu căng và rất hung hăng. Và trên thực tế, nó điển hình cho quần chúng ngoài kia.
Loại bản ngã còn lại là loại đã tiến hóa và đã được học qua trải nghiệm. Nó được sở hữu bởi những người đã đạt được sự giác ngộ. Đó mà người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác dù điều đó có thể mang đến cho bản thân họ sự bất tiện và cả những rắc rối.
Chủ nghĩa Cái Tôi thường được coi là nhân tố thứ hai trong năm nhân tố gốc rễ dẫn đến sự rắc rối. Khi nghĩ về những người hay lừa lọc và tự cao tự đại mà ta biết, ta sẽ hiểu rõ điều này. Thật không may, người càng biết ít thì lại càng tưởng rằng mình biết nhiều. Phần đông những kẻ thích khoe khoang, luôn nói rằng “Chứng minh điều này đi, chứng minh điều kia đi, dù sao tôi cũng không tin vào điều đó” thậm chỉ là những kẻ còn chưa bắt đầu học.
Tác giả cuốn sách này tin rằng số ít những người làm báo là thuộc loại có Bản ngã phát triển, bởi một trong những yêu cầu đầu tiên của nó là mong muốn quan tâm tới cảm xúc và nhu cầu của người khác – một điểm đặc biệt thiếu trong giới báo chí.

This indicates that part of one which is conscious of ‘I.’ It is the separate individuality apart from the Overself. There are two kinds of Ego ; the first is that which is learning willingly or unwillingly. It is undeveloped, untutored, excessively talkative, over-confident without any reason to be confident. That Ego is self-centred, arrogant, and aggressive. It is, in fact, the typical Man In The Street.
The other Ego is one which has progressed and has learned by experience. It is possessed by those who have attained to much enlightenment. It is a person who is willing to help others even at the risk of inconvenience and trouble for oneself.
Egoism is often referred to as the second of the five sources of trouble, and when one thinks of conceited, egotistical people whom we know, we can well understand that this is so. Unfortunately, the less one knows the more one thinks one knows. Many of these people who are so boastful, who say, ‘Prove this, prove that, and I don’t believe it anyhow,’ have not even started to learn.
It is believed by this writer that few Press people are in the developed category, because one of the first requirements is that an Ego cannot be developed unless it is willing to consider the feelings and needs of others — a matter singularly lacking with Press people.

ELEMENTALS – TINH LINH

Hầu hết mọi người đều bị bối rối bởi các tinh linh. Trên thực tế tinh linh là một dạng hình tư tưởng có một nửa sinh mạng của chính chúng, một dạng sống được tạo ra bởi con người.
Để hiểu về chúng một cách dễ dàng hơn, hãy hình dung ta có một thanh nam châm và thanh nam châm này đại diện cho con người. Tiếp đó, chúng ta mang thanh nam châm này đến gần một miếng sắt. Ngay lập tức, miếng sắt bị từ tính hóa ở mức nhẹ hơn và điều này cũng giống như tinh linh.
Tinh linh được hình thành từ chất dĩ thái, là chất gốc của tất cả các dạng sống phức tạp. Tất cả những suy nghĩ ngẫu nhiên của con người hấp dẫn chất dĩ thái và tạo ra những tinh linh – những dạng sống cơ bản.
Cần phải làm rõ rằng rất nhiều người đi đến những buổi gọi hồn và tin rằng họ có thể trò chuyện với linh hồn đã rời khỏi trần thế của bà cô Matilda của họ, nhưng sự thật là họ đã trở thành nạn nhân của một trò lừa bịp bởi một vài tinh linh. Các tinh linh không thể cưỡng lại sự lôi cuốn của những buổi gọi hồn vì khi đó chúng có cơ hội để trêu ghẹo con người. Tinh linh nghịch ngợm như khỉ, và thậm chí có thể còn kém thông minh hơn cả khỉ.
Một trong những nguy hiểm của việc đi đến các buổi gọi hồn là người ta có thể hoàn toàn bị đánh lừa bởi những dạng thức tư tưởng này. Ngoài các tinh linh, dĩ nhiên, còn có các Linh hồn thiên nhiên (Nature Spirits), nhưng điều này sẽ được đề cập tới ở chương N.

Most people are horribly confused about elementals. Actually elementals are a type of thought form which have a sort of half-life of their own, a form of life brought into being by humans.
So that one may the more easily understand it, let us say that we have a magnet and the magnet represents the human. Then let us say that we bring the magnet near a piece of iron. Immediately, the iron becomes magnetised to some lesser degree, and so it represents the elemental.
Elementals are formed from the etheric substance which was the origin of all complex forms. All the random thoughts of people ‘magnetise’ etheric substances which give rise to elementals — elementary beings.
It should be made clear that many people who go to seances and believe that they have conversed with the spirit of dear departed Aunt Matilda, have really been the victim of a hoax by some elementals. Elementals are irresistibly drawn to seances because it gives them a chance to play a joke on humans. Elementals are as mischievous as monkeys, and possibly even more brainless than monkeys.
One of the great dangers of going to seances is that one may be completely deluded by these thought forms. In addition to the elementals, of course, there are Nature Spirits, but that will be dealt with under N.

ELEMENTS – THÀNH TỐ

Có rất nhiều nguyên tố tồn tại, nhưng đối với các nhà huyền bí học, siêu hình học hay chiêm tinh học, chỉ có năm thành tố chính. Chúng là dĩ thái, khí, lửa, nước và đất. Chúng ta sẽ không nghiên cứu về hóa học ở đây mà về tri thức chiêm tinh.
Những thành tố này phát huy tác dụng rất lớn trong chiêm tinh học, chẳng hạn như một người được sinh ra ở cung nước – Cự Giải – và sau đó người này kết hôn với một người sinh ra ở cung lửa – Bạch Dương- họ có thể có một cuộc hôn nhân rắc rối và không hạnh phúc vì lửa và nước xung khắc với nhau. Câu hỏi nằm ở chỗ cái gì tương thích và cái gì không tương thích.
Các thành tố là một phần quan trọng cho những người muốn nghiên cứu về sự vận hành của siêu hình học.

There are, of course, quite a number of elements, but to the occultist, the metaphysician, or the astrologer, there are five main elements. They are ether, air, fire, water, and earth. We are not dealing with chemistry here but with astrological lore.
These elements come into play to a very great extent in astrology, where one can be born under a watery sign — Cancer — and then if one marries a person who was born under a fiery sign, such as Aries, there can be trouble and an unhappy marriage because fire and water do not mix. It is a question of that which is compatible and that which is not compatible.
The elements are important things indeed for those who want to study the mechanics of metaphysics.

EMOTION – CẢM XÚC

Cảm xúc là một trạng thái của tâm trí cần phải được kiểm soát để nó không can thiệp vào các trải nghiệm siêu hình của một người. Rất dễ hình dung rằng ta có thể nhìn thấy ma hoặc nói chuyện với một người mới rời khỏi Trái đất, nhưng có thể chính cảm xúc – sợ hãi – đã ngăn ta thực hiện điều đó.
Khi làm những việc huyền bí, ta phải nén giữ, rèn luyện và kiểm soát cảm xúc. Ta không nên quá hoài nghi, cũng không nên quá sẵn lòng chấp nhận, mà hãy sử dụng lẽ thường.
Ta phải giữ một cái trí cân bằng, sẵn sàng xem xét tất cả các vấn đề với tâm trí cởi mở. Tâm trí cởi mở là trạng thái không lên án và cũng không cả tin một điều gì, trừ khi có những căn cứ hợp lý về các mặt.
Con đường trung đạo là con đường tốt nhất để ta không quá nhẹ dạ cả tin, cũng không quá hoài nghị. Bằng việc bước đi giữa con đường, người ta có thể ngắm nhìn phong cảnh của cả 2 bên và nhờ đó có những đánh giá khách quan.

Emotion is a state of mind which should be controlled so that it does not interfere with one’s metaphysical studies. It is easy to imagine that one has seen a ghost or that one has spoken to a person who has recently left this Earth. It is also possible that emotion — fear — will prevent us from doing just that.
In esoteric work one must curb, and train, and restrain the emotions. One must not be too skeptical, and one must not be too willing to accept, one must use common-sense.

One must keep a balanced mind and be ready to investigate all matters with an open mind. By open mind, is meant the state where one is not going to condemn and one is not going to believe unless there are reasonable grounds for either state.
The Middle Way is the best way, so that one is not too credulous nor too incredulous. By taking a middle of the road path one is able to see the scenery on each side, and judge accordingly.

ENTHUSIAM – NHIỆT THÀNH

Đây là một trong những điều mà chúng ta phải rất cẩn thận. Một người phải kiểm soát được nhiệt thành và cảm xúc của mình, không được trở nên nhiệt tình thái quá. Sự nhiệt tình thái quá về một thứ gì đó thậm chí còn làm xáo trộn tiến trình tồn tại của anh ta.
Chúng ta có một khối năng lượng nhất định và nếu ta phân bổ quá nhiều năng lượng đến một đối tượng nào đó và thì ta sẽ không có đủ năng lượng cho những đối tượng khác, và ta trở nên mất cân bằng.
Theo quan điểm của Yoga hoặc siêu hình, không nên có sự cuồng nhiệt, sự nhiệt tình sai lầm và những cảm xúc mãnh liệt. Một lần nữa, cách duy nhất để đạt được sự cân bằng đó là bước đi trên Con đường Trung đạo.

This is one of the things about which one has to be very careful. One must keep one’s enthusiasm and one’s emotion under control. One must not become excessively enthusiastic. To become over-enthusiastic about a thing disturbs the even tenor of one’s existence.
We have a certain amount of energy, and if we allot too much energy to one subject then we have not enough energy to deal with other subjects, and we become unbalanced.
In Yogic or metaphysical matters there should be no excitement, no false enthusiasm, and no strong emotions. Here again the only way to attain to a sound balance is to take the Middle Way.

ETHERIC DOUBLE – THỂ PHÁCH (THỂ DĨ THÁI KÉP)

Đây là chất tồn tại giữa cơ thể vật lý và hào quang. Thể Phách có màu xám xanh, và không đậm đặc như thịt và xương. Thể Phách có thể đi xuyên qua một bức tường gạch, mà cả hai đều không hề hấn gì.
Thể Phách là bản sao tuyệt đối của thể xác con người với thịt và máu, nhưng làm bằng chất dĩ thái. Thể xác càng khoẻ, thì thể phách của anh ta sẽ càng mạnh. Khi một người chết trong khi vẫn còn một mối bận tâm lớn nhất định đối với cuộc sống, thể phách của anh ta rất mạnh và anh ta sẽ trở thành một con ma hành động theo thói quen, y như những gì anh ta đã làm khi còn trong cơ thể vật lý.
Một người bị giết bởi bạo lực hoặc trong tình trạng sợ hãi, khi chết sẽ có một thể phách rất mạnh. Những người chết vì bạo lực thường sẽ để lại một hồn ma có thể nhìn thấy được.
Thường thì thể phách tách ra sẽ cố gắng làm tiêu tan năng lượng không cần thiết của chúng bằng cách đi đến những buổi gọi hồn và đưa ra những thông điệp vô nghĩa. Rõ ràng là nếu chú Timothy đã chết và dì Matilda muốn liên lạc với chú ấy, bà ấy sẽ đi đến một buổi gọi hồn và, vì lực hấp dẫn từ bà ấy, bà sẽ thu hút thể phách thiếu trí tuệ của chú Timothy về. Thể phách này không có kiến thức mà chỉ có thói quen, và vì vậy nó sẽ phản ứng theo cách tương tự như chú Timothy đã làm khi còn tồn tại trên Trái đất và sẽ chỉ cung cấp những thông tin vô nghĩa vì nó không có não điều khiển.
Thể phách là một thứ vô dụng cần phải tiêu tan trước khi người ta hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc với Trái đất. Nó là thứ tạo ra những con ma vô tri.
Một người được gọi là vong hồn lang thang bị nối với Trái đất bằng thể phách mạnh mẽ này.

This is the substance existing between the physical body and the aura. The etheric is of a bluish-grey colour, and is not substantial like flesh and bone. The etheric can pass through a brick wall, leaving both intact.
The etheric double is the absolute counterpart of the human flesh and blood body, but in etheric form. The stronger a person’s physical, the stronger will be the etheric. When a person dies, and that person has had a certain gross interest in life, his etheric double is physically very strong and he leaves a ghost which, through habit, acts in precisely the same way as the person did while in the physical body.
A person who has been killed by violence or in a state of terror will have a very strong etheric indeed. People who have died by violence will often leave a ghost which can be seen.
Frequently disembodied etheric doubles try to dissipate their useless energy by going to seances and giving senseless messages. It is clear that if Uncle Timothy has died and Aunt Matilda wants to get in touch with him, she will go to a seance and, because of personal magnetism, she will attract the stupid etheric double of Uncle Timothy. This etheric double has no knowledge but only habits, and so it will react in much the same way as Uncle Timothy did on the Earth and will just give senseless information because it has no brain to direct it.
The etheric double is a useless thing which has to be dissipated before one is completely free of the bonds of Earth. It is the stuff of which senseless ghosts are made.
A person who is said to be earthbound is linked to Earth by this strong etheric double.

EVOLUTION – TIẾN HÓA

Mọi thứ đều ở trạng thái tiến hóa. Một đứa trẻ được sinh ra không tự lo liệu được, dần dần tiến hóa thành người lớn. Người ta đến trường, và sự tiến hóa cũng giống như tiến trình lên lớp ở đó vậy.
Con người không trở thành thiên thần ở giai đoạn tiến hóa trên trái đất cũng như động vật không tiến hóa thành người trong thế giới này. Tất cả phải phát triển theo kế hoạch của Vũ trụ, và theo chủng riêng của chúng.
Sự phát triển của Con người, hay Nhân loại, đã được tiến hành hàng triệu năm nay. Bằng cách tham khảo Thư viện Akashic, bạn sẽ có thể thấy rằng hình dạng đầu tiên của Con người là một hình cầu, một sinh vật không hoàn toàn rắn chắc, không hoàn toàn là khí, một thứ gì đó giống như một loại thạch khó hiểu. Nó chỉ có một mắt và không có trí tuệ; thay vào đó, nó gần như là một người máy tự động.
Đó là chủng tộc đầu tiên của con người. Chủng tộc thứ hai có một sự khác biệt bởi vài phần phụ nhất định được gắn thêm vào quả cầu, tạo thành Con Người, có suy nghĩ thô sơ như loài khỉ vậy.
Chủng tộc thứ ba có sự phân chia từ quả cầu thành hai giới tính, nam và nữ.
Bạn có thể quan tâm đến một số chủng tộc khác nhau: Trường hợp đầu tiên mà ta cần nhắc đến, đó là chủng tộc người Lemuria, vâng, người Lemuria thực sự đã tồn tại! Chủng tộc này ở thời điểm đó đã có bản năng và đam mê, nhưng họ không có những cảm xúc cao cấp, không có khát vọng theo đuổi tâm linh.
Trái đất thời đó vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Những tia lửa lớn bắn ra từ lòng đất, những trận động đất xuất hiện, và lục địa Lemuria bị chìm dưới những con sóng.
Sau chủng tộc Lemurian là chủng tộc Atlantis. Đây là một sự cải thiện lớn so với người Lemurian vì người Atlantis hoạt động dựa trên những cảm xúc cao cấp hơn, họ cố gắng phát triển những cảm xúc cao cấp, nhưng đồng thời cũng phát triển đầu óc lý luận, họ bắt đầu nghiên cứu khoa học rất nhiều nhưng thật đáng tiếc, họ đã tạo ra một quả bom nguyên tử hàng ngàn và hàng ngàn năm trước. Bom nguyên tử đã nổ, và vùng đất được gọi là Atlantis bị chìm dưới những con sóng. Những người sống sót rải rác ở các khu vực xa xôi khác nhau; một số con cháu của họ bị ảnh hưởng bởi bức xạ, do đó bị đột biến và tạo thành chủng tộc Aryan.
Chủng tộc Aryan là chủng tộc có trí óc lý trí nhiều hơn là tâm linh, trên thực tế, việc đưa tư tưởng tâm linh vào phần lớn những người này cũng giống như cố gắng phá vỡ bê tông vậy!
Chủng tộc thứ sáu đang được cơ bản hình thành, và cuối cùng thì họ cũng sẽ bước sang thời đại Bảo Bình (Aquarius), thời đại mà chúng ta đang bước vào, họ sẽ tiến hóa tới cái trí tâm linh. Sau sự phát triển tâm linh này, chúng ta sẽ có bước phát triển vĩ đại tới năng lực của Chủng tộc thứ bảy. Một số người của Chủng tộc thứ bảy đã có mặt trên Trái đất, tuy không nhiều, nhưng đủ để cung cấp hạt giống hay hạt nhân, và rồi sẽ đến lúc Chủng tộc thứ bảy đạt được kiến thức của những nhà lãnh đạo trong toàn Hệ Mặt trời này.
Sự tiến hóa, do đó, là cái cho phép con người hay mọi thứ, phát triển và tiến bộ.

Everything is in a state of evolution. A child is born as a helpless baby, and gradually evolves into an adult. People go to school, and their evolution is such that they progress from class to class.
Men do not become angels on the earthly stage of evolution any more than animals turn into humans on this world. All must evolve according to the plans of the Universe, and according to their own species.
The development of Man, or Mankind, has been proceeding for many millions of years. By consulting the Akashic Record you will be able to see that the first form of Man was a globe, a creature not altogether solid, not altogether gaseous, something like an unpleasant murky sort of jelly. He had only one eye and no mind; instead, he was almost an automaton.
That was in the first Race of Man. In the second Race there was a difference because certain appendages protruded from the globe which was Man, and there was a rudimentary mind much as in the case of a monkey.
In the third Race of Man there was a dividing of the globe or sphere so that there were two sexes, male and female.
You may be interested in some of the different Races : In the first case with which we need deal there was the Race of the people of Lemuria, yes, there really was Lemuria ! The Race at that time had instinct and passion, but they were not possessed of many of the higher emotions, not possessed of aspiration for spiritual pursuits.
The Earth in those days was still in a stage of development. Great gouts of flame shot out from the interior and there were earthquakes, and the Continent of Lemuria sank beneath the waves.
After the Lemurian Race there came the Atlantian Race. This was a definite improvement on the Lemurian because the Atlantian functioned on the higher emotions, they tried to develop their higher emotions, but they also evolved into a more reasoning type of mind, they went in for science a lot and, sadly, they produced an atom bomb thousands and thousands of years ago. The atom bomb went off, and the land called Atlantis sank beneath the waves. There were survivors scattered in various remote districts ; some of their children were affected by radiations, and so there were mutations, mutations which caused the Aryan Race.
The Aryan Race is more of a concrete mind than spiritual, in fact, trying to get spiritual thoughts into most people is like trying to break concrete !
A sixth Race is functioning in the abstract, and eventually in the age of Aquarius, into which we are now entering, they will evolve into a spiritual mind. After this spiritual development we shall have a greater incursion into the abilities of a seventh Race. There are some of the seventh Race already on Earth, not many of them, but enough to provide a seed or nucleus, and the seventh Race will eventually achieve a knowledge of the leaders of this whole Solar System.
Evolution, then, is that which enables people, or anything, to develop and make progress.

EXPERIENCES – TRẢI NGHIỆM

Rất nhiều người trong thời gian sống trên Trái đất đã có những “trải nghiệm”. Họ tưởng rằng đã nhìn thấy thứ gì đó hoặc đã thực sự nhìn thấy. Họ có thể chắc chắn hơn nếu ghi chép chính xác để lưu lại.

Ta nên giữ giấy bút bên mình mọi lúc, đặc biệt là ở bên cạnh gường để khi tỉnh dậy thì những ghi chú đó sẽ được chép lại trước khi ký ức mờ nhạt dần.
Giả như bạn tỉnh giấc lúc nửa đêm và nếu bạn nghĩ đã thấy điều gì đó, hãy ghi chú lại:
1. Bạn đã thấy điều gì?
2. Đó là nam hay nữ?
3. Nó ăn mặc như thế nào, trang phục ở thời đại nào?
4. Nó đã làm gì? Nó đã tới qua một bức tường hay đứng cạnh giường của bạn?
5. Nó đã nói gì hoặc chỉ dẫn gì tới bạn?
6. Phản ứng của bạn như thế nào?
7. Điều gì xảy ra với hình ảnh đó? Nó biến mất – tan biến – hay đi xuyên qua bức tường
8. Đọc những điều trên, kết luận gì có thể được rút ra? Đó có phải là ảo giác? Đó có phải là một người bạn biết? Đó có phải là một người thật?
Vào buổi sáng, hãy đọc lại những ghi chú và sau đó bạn có thể thêm vào bất cứ điều gì đến từ tiềm thức về buổi đêm hôm đó. Cần phải giải thích lại lần nữa rằng rất nhiều tình huống thực tế của những chuyến viếng thăm không được ghi nhận bởi vì người nhìn thấy vị khách đã trốn vào chăn hoặc quá bối rồi để có được bất kỳ ký ức chính xác nào. Ma là có thật, nhưng nếu một người không làm hại người khác khi ở trong thân xác, thì tại sao người đó lại làm hại ai khi đã rời khỏi thân xác?

Many people during their time upon Earth have ‘experiences.’ They imagine they see things, or they actually do see things. They could be surer if they kept more accurate reports.
One should keep paper and pencil about at all times, particularly by the side of one’s bed, so that if one is awakened notes can be made before the memory fades.
Supposing you are awakened in the night, and you think you see something. Make a note :
1. What did you see ?
2. Was it male or female ?
3. How was it dressed, in what period clothing ?
4. What did it do ? Did it come through a wall and stand by your bed ?
5. What did it say or indicate to you ?
6. What was your reaction ?
7. What happened to the figure ? Did it disappear — vanish — or go through a wall ?
8. Having read the above, what conclusions can be formed ? Was it hallucination ? Was it a person that I recognised ? Was it a person who appeared real ?

In the morning read your notes, and then you can add to them anything which came from your sub-conscious in the night. It must be explained again, though, that many really authentic cases of visitations are lost to the world because the person who saw the visitor either dived beneath the bedclothes or was too confused to have any accurate memories. There are such things as ghosts, but if a person would not harm one when in the flesh, why should that person harm one when out of the flesh ?

EYES – MẮT

Ai cũng đều biết mắt là gì, nhưng mục đích của việc giải thích từ này ở đây là để chúng ta biết cách thư giãn mắt, bởi mắt là một trong những cơ quan bị sử dụng sai nhiều nhất trong cơ thể.
Trong khi thiền, cần giữ cho mắt không bị căng thẳng. Hầu hết mọi người tập trung mắt của họ vào một số vật thể tưởng tượng, hoặc thậm chí vào một số vật thể thực tế. Điều này chắc chắn có hại vì nó làm mỏi mắt và đòi hỏi các cơ mắt phải giữ ở một vị trí cố định.
Chúng ta nên nhìn vào khoảng cách xa, nhìn vào khoảng vô định để cơ mắt không bị căng. Bạn có thể, nếu muốn, thư giãn mắt bằng cách để chúng đi lang thang, nhưng theo một cách tự nhiên, không phải trong khi thiền. Hãy để chúng đi lang thang để các cơ được di chuyển tới các vị trí khác nhau, và do đó không ở bất kỳ vị trí nào quá lâu để trở nên mệt mỏi hoặc căng thẳng.
Một bài tập mát xa mắt hiệu quả là đặt lòng bàn tay lên mắt, sau đó khum tay một chút để tạo thành hình chén. Tức là, bạn nhấc lòng bàn tay lên trong khi giữ cạnh của bàn tay quanh hốc mắt, khi đó, bạn tạo thành một khoảng rỗng với áp suất không khí giảm.
Nếu ấn vào khung xương của mắt và sau đó xoa nhẹ lòng bàn tay, ta có thể cảm thấy căng nhẹ ở nhãn cầu vì áp suất không khí làm cho chất lỏng trong mắt đẩy mắt ra một chút. Sau đó, khi bạn nhấn vào bạn sẽ nhận được hiệu ứng ngược lại, và mắt bạn sẽ được thư giãn một cách thực sự.

Everyone knows what eyes are, but the purpose of including that word here is so that we can deal with relaxation of the eyes, because eyes are among the most ill-used organs of the body.
It is essential that during meditation the eyes must not be strained. Most people focus their eyes on some imaginary objec, or even upon some actual object. This is definitely harmful because it tires the eyes by requiring that the eye muscles remain in a fixed position.
One should look into the far distance, look beyond infinity so that the eye muscles are not being strained. You can, if you wish, relax your eyes by letting them wander, but, naturally, not while meditating. Let them wander so that the muscles are put in varying positions, and thus are not in any one position long enough to become tired or strained.
A good eye-massage exercise is to put the palms of one’s hands over the eyes, and then move the hands slightly in order to form a cup. That is, when you pull out the palm of the hand while keeping the edge of the hand around the eye socket, you form a hollow with lessened air pressure.
If one presses on the eye’s bony frame and then slightly eases away the palm, one can feel slight tension on the eyeball because the air pressure enables the liquid in the eye to push the eye out a bit. Then when you press in you get the opposite effect, and so you have a really relaxing eye massage.


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

Đăng ký hướng dẫn Thiền cơ bản

Loading...
Logo-vmc
TRUNG TÂM THIỀN ĐỊNH:
- Số 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Chị Khánh:  

‎0981956875

Chị Thủy:  

‎0981956820

Facebook:

facebook.com/congdongthienVietNam

TIN TỨC NỔI BẬT

© 2024 Copyright by IT AUM