Loading...
Cộng đồng thiền Việt Nam

Chi hội phát triển cộng đồng thiền Việt Nam

Cộng đồng thiền Việt Nam

image-alt-text

Chương I – Trí Tuệ Người Xưa – Losang Rampa

Chương I – Trí Tuệ Người Xưa – Losang Rampa

22:07 04/09/2020

ICHCHHASHAKTI – QUYỀN NĂNG Ý CHÍ

Đây là cách nói dài dòng để chỉ ‘quyền năng ý chí’. Trên thực tế, nó không chỉ là sức mạnh cho phép người ta nói, ‘Tôi có thể’ và ‘Tôi sẽ,’ mà thay vào đó, nó giống như một dòng điện do não tạo ra, và theo nghĩa đen, có thể thúc đẩy một người tạo ra một dạng hành động đặc biệt.

Đó là sức mạnh đặc biệt cho phép một Bậc tinh thông, khi thở đúng cách, có thể thực hiện khinh công. Khinh công là hoàn toàn có thể, và khá dễ thực hiện, đặc biệt là khi một người có lý do hợp lý để làm điều đó.

‘Quyền năng ý chí’ này cho phép chúng ta nhìn thấy tương lai hay tương lai có thể xảy ra, và cho phép chúng ta, trong một phạm vi nhất định, tạo lập những sự kiện tương lai. Đó là sức mạnh khiến cho cái gọi là ‘sự trùng hợp’ diễn ra.

Không có thuật ngữ chính xác cho điều này trong văn hoá phương Tây, nhưng có thể nói nó là quyền năng đặc biệt của ý chí, hành động theo sự thúc giục của Linh hồn, cho phép thể vật lý và thể vía hợp tác ở một mức độ phi thường để tạo ra những hiệu ứng nhất định.

This is the long way to say ‘will-power.’ Actually, it is not just the power which enables one to say, ‘I can’ and ‘I will,’ but is, instead, rather more like the electric waves generated by the brain, and which can, literally, galvanise one into a special form of activity.

It is the special power which enables the Adept, who is breathing correctly, to accomplish levitation. Levitation is quite possible, and rather easy to do, especially if one really has a sound reason for it.   

This ‘will-power’ is that which enables us to see into the future, or into the probable future, and which enables us within a limited extent to pre-order future occurrences. It is the power by which so-called ‘coincidences’ take place.

There is no actual Western term for this, but it is a special power of the will acting at the instigation of the Overself which enables the physical body and the astral body to co-operate to an unusual extent to produce certain effects.

IDA – BÓ DÂY THẦN KINH BÊN TRÁI CỘT SỐNG

Đây là một cột các dây thần kinh cảm giác và vận động ở bên trái cột sống. Những dây thần kinh này, hay những bó sợi này, có một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ giữa thể vật lý và thể vía. Các sợi này cuộn xoắn và kết thúc ở lỗ mũi trái. Bằng cách sử dụng một số bài tập thở đặc biệt, người ta có thể xác định vị trí của Ida, và do đó đánh thức một số trung tâm nhất định đang yên ngủ.

Bài tập thở đặc biệt này không được đề xuất ở đây, tuy nhiên nhiều bài tập khác đã được đưa ra vào cuối Từ điển. Việc đưa ra bài tập đặc biệt này có thể gây hại cho người đọc, những người vội vã thực hiện mà không biết nó là gì. Nên nhớ rằng rất nhiều người vào thư viện chỉ để nhặt lấy một cuốn sách, sao chép một hai đoạn nhằm tiết kiệm tiền mua sách, vì vậy để bảo vệ những người chưa học bò đã lo học chạy, bài tập này cần được bỏ qua.

This is a column of sensory and motory nerves on the left side of the spinal cord. These nerves, or bunches of fibers, have a special place in the relationship between the physical and astral bodies. The fibers coil around and end at the left nostril. By using certain breathing exercises one can cause palpation of the Ida, and so awaken certain dormant centres.

It is not proposed to give that special breathing exercise, although others are given at the end of this Dictionary. To give this particular exercise might be to cause harm to someone who read and rushed without knowing what it was all about. One has to remember that many people will go into a library, pick up a book, and just copy out a paragraph or two to save the price of a book, and to protect those people who are trying to run before they can walk such an exercise must be omitted.

IGNORANCE – VÔ MINH

Vô minh là sự thiếu kiến thức, thiếu trí tuệ và nếu không phải vì vô minh thì chúng ta đã không có nhiều rắc rối đến vậy. Một người vô minh không có đủ trí tuệ để hiểu rằng anh ta chẳng biết gì. Có lẽ cách tốt nhất để giải thích điều này là:

Kẻ thiếu hiểu biết mà không biết rằng mình thiếu hiểu biết, đó là kẻ ngốc, hãy tránh xa anh ta.

Kẻ thiếu hiểu biết nhưng biết rằng mình thiếu hiểu biết, đó là kẻ có thể dạy được, hãy dạy dỗ anh ta.

Kẻ có hiểu biết và biết rằng mình có hiểu biết, đó là kẻ trí tuệ, hãy đi theo anh ta.

Ignorance is lack of knowledge, lack of wisdom, and if we were not so foolishly ignorant we should not have so many troubles. The ignorant person does not know enough to know that he does not know. Perhaps the best way to explain it is :

He that knows not and knows not that he knows not, he is a fool, shun him.

He that knows not and knows that he knows not, he is teachable, teach him.

He that knows and knows that he knows, he is wise, follow him.

ILLUSION – ẢO ẢNH

Hành tinh này được những người trên các cảnh giới khác gọi là Thế giới của Ảo ảnh, nơi mà người ta bị lừa dối bởi các giác quan của mình, nơi mà mọi thứ đều rất khác so với bản chất của chúng. Những người ở “Thế giới bên kia” đều thấy rằng người Trái đất sợ địa ngục. Ấy vậy mà Trái đất lại chính là một trong những địa ngục, địa ngục của trải nghiệm vật lý và địa ngục của ảo ảnh.

Ta nhìn vào thế giới mà chúng ta gọi là Trái đất này và nghĩ rằng nó là cái tuyệt vời nhất từng có. Ta tưởng rằng toàn thể Vũ trụ này và những vũ trụ khác được tạo ra đặc biệt dành riêng cho Trái đất; ta nghĩ rằng mình là những sinh vật sống duy nhất trong không gian; rằng hàng triệu, hàng tỷ, hàng nghìn tỷ thế giới khác đều trống rỗng, hoang vắng, được dựng lên chỉ như một màn trình diễn mua vui cho Nhân loại.

Chúng ta nghĩ rằng mình là những sinh vật thượng đẳng, chưa từng có trước đây và sẽ không có gì có thể so bì với chúng ta.

Điều đó là ảo tưởng. Trái đất chỉ như một hạt bụi không hơn không kém. Trái đất là một trong những hạt bụi nhỏ trong vũ trụ. Chúng ta, khi ở trên Trái đất này, nghĩ rằng mình vĩ đại và mạnh mẽ, rằng sự giàu có của ta có thể mua được Thiên đường. Nhưng chẳng có sự mặc cả nào bên ngoài Trái đất này. Chúng ta không thể được cứu rỗi nhờ giảm giá, chúng ta phải thoát khỏi ảo ảnh và đi sâu vào ý nghĩa thực sự của mọi thứ. Chúng ta phải thoát khỏi sự ích kỷ và ham muốn, khỏi sự coi thường, nhẫn tâm với kẻ khác. Chừng nào ta chưa sẵn sàng cho đi chính bản thân mình, ta không thể đón nhận người khác. Ý nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó cũng là một ảo tưởng.

This particular planet is called on other planes the World of Illusion, the world where one’s senses deceive one, the world where things are very different from what they seem. People on ‘the Other Side’ think of those on the Earth as being afraid to go to Hell. Well, Earth is one of the hells, it is where we get the hell of physical experience and the hell of illusions.

We look upon this world which we call the Earth, and we think it is the most wonderful thing ever. We think the whole Universe and Universes beyond were made specially and exclusively for this Earth ; we think we are the only creatures alive in space ; we think that millions and billions, and trillions and trillions of other worlds are empty, desolate, just put up there as a peep-show for Mankind.

We think that we are Godlike creatures, the like of which has never been seen before and will never be seen again.

That is illusion. Earth is a speck of dust and no more. Earth is one of the smaller specks of dirt in the sky. We think, while we are on this Earth, that we are great and powerful, we think that our riches will buy the Kingdom of Heaven. But there is no bargain basement beyond this Earth. We cannot get salvation at cut rates, we have to get rid of illusion and get down to the true meaning of things. We have to get rid of selfishness and lust, we have to get rid of our callous disregard for the other person. Until we are ready to give of ourself we cannot receive of others. It is an illusion to think that we can.

IMAGINATION – TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

Trí tưởng tượng là sự hình dung những ham muốn hay nỗi sợ của một người, trí tưởng tượng là quyền năng mạnh hơn tất cả, hơn cả quyền năng ý chí, hơn cả tình yêu. Một học thuyết tâm lý cổ cho rằng, trong bất kỳ trận chiến nào giữa ý chí và trí tưởng tượng, thì trí tưởng tượng luôn chiến thắng và nếu chúng ta cố gắng chế ngự trí tưởng tượng bằng sức mạnh ý chí thô bạo, nó sẽ gây ra những tổn thương cho hệ thần kinh. Trí tưởng tượng cuối cùng vẫn thắng vì nó đã gây ra thương tổn để rồi chế ngự (ý chí).

Không thể có tình yêu mà không có trí tưởng tượng. Ta tưởng tượng ra sự quyến rũ của người mình yêu, hoặc tưởng tượng rằng mình đã gặp được ‘người tri kỷ’ (mà ở trên Trái đất hiếm như táo mọc trong bụi phúc bồn tử!), Và ta tưởng tượng ra tất cả niềm hân hoan với tình yêu bất diệt khi được kết hôn với người đó. Trên thực tế, để giữ cho hai người hòa hợp cần nhiều hơn là chỉ mỗi niềm đam mê bản năng.

Nếu trí tưởng tượng nói rằng một người không thể làm điều gì và thì dù ý chí có mạnh đến đâu, người ta cũng không thể làm được. Liệu bạn có thể, chẳng hạn, đi trên một tấm ván treo lơ lửng giữa đỉnh của hai tòa nhà mười tầng không? Cho dù tấm ván được neo chặt đến mức nào, trí tưởng tượng quá khích của bạn cũng nói rằng bạn sẽ ngã, và rồi bạn sẽ ngã thật, chỉ để mang lại niềm vui của những người xem và lợi nhuận của cánh báo chí chắc chắn sẽ có mặt ở đó.

Nếu bạn muốn có được kết quả, bạn sẽ phải kiểm soát trí tưởng tượng của mình để nó có thể làm việc một cách hoà thuận với anh bạn ý chí.

Imagination is the picturing of one’s desires or one’s fears, and imagination is the greatest force of all, greater than will-power, greater than love. It is an old lore of psychologists that in any battle between the will and imagination, the imagination always wins, and if we try to conquer imagination by brute will-power then we cause a neurotic condition. The imagination still wins because the imagination causes a breakdown, so that the imagination must conquer.

There cannot be love without imagination. One imagines the charms of one’s beloved, or one imagines that one has met one’s ‘twin soul’ (as rare as apples on a gooseberry bush while on Earth !), and one imagines all the pleasures with love undying of being married to such-and-such a person. In passing, it needs rather more than just animal passion to keep two people in harmony.

If the imagination says that one shall not do such-and-such a thing, then, no matter how strong the will, a person cannot do it. Could you, for instance, walk along a plank suspended across the tops of two ten-story buildings ? No matter how strongly the plank was anchored your over-worked imagination would say that you were going to fall, and then you would fall, to the delight of the onlookers and to the profit of the Press who would be sure to be there.

If you want to get results you will have to control your imagination so that it and friend will-power work together in harmony.

INCARNATION – NHỤC THÂN

Là các hạ thể của con người trên trái đất trong mỗi kiếp sống, đó chỉ là một hình thức giúp Linh hồn thu thập trải nghiệm. Còn có nhiều giống người khác trên một lượng lớn các hành tinh hiện đang được ghi nhận bởi các nhà khoa học có uy tín trên toàn thế giới. Vài người trong số họ đang cố gắng thu bắt các tín hiệu radio từ các thế giới khác, và ngay từ đầu thế kỷ, một người đàn ông nổi tiếng, Nicholas Tesla, một trong những nhà phát minh của ống radio hay còn gọi là van (tùy vào bạn đang ở là Mỹ hay là Anh), tuyên bố rằng ông đã nhận được tín hiệu từ một hành tinh khác. Marconi cũng đã có tuyên bố tương tự, vậy mà hai quý ông lỗi lạc này lại trở thành đối tượng bị chế giễu đến mức họ phải bỏ dở nghiên cứu ngay lập tức. Nhưng giờ đây Chính phủ Hoa Kỳ và Liên Xô đang làm mọi thứ có thể để triển khai thành công điều này. Có vẻ như những người Cộng sản đang muốn kết nạp thêm một vài hành tinh vào Chủ nghĩa Cộng sản.

Người ta đến Trái đất này để có được một dạng trải nghiệm đặc biệt. Theo một số giáo lý, Trái đất được gọi là địa ngục!

Mỗi người đến Trái đất để có được những trải nghiệm sắc bén cho Linh hồn có cái để nghiền ngẫm, những trải nghiệm mà đáng ra Linh hồn không thể có trong một thời gian ngắn như vậy. Người ta đến Trái đất hết lần này đến lần khác, đi qua mọi cung Hoàng đạo và qua từng góc phần tư của vòng Hoàng đạo, giống như cách một sinh viên đại học phải hoàn thành các khóa học khác nhau để có được kiến thức tổng quát. Do đó, một người có thể thuộc cung Bạch Dương trong kiếp này và thuộc một cung khác ở kiếp sau. Trong những lần hóa thân tiếp theo, linh hồn đáng thương sẽ đi qua tất cả các cung Hoàng đạo, và các góc phần tư của mỗi Cung, nhờ đó có được kinh nghiệm đầy đủ về tất cả những khó khăn xảy đến với con người.

Khi một người đã học xong, và không có mong muốn trở lại Trái đất này, thì người đó sẽ thoát khỏi việc phải đầu thai trên cảnh giới Trái đất. Sau đó, khi đã tốt nghiệp từ trường học, người ấy sẽ đảm nhận công việc mà họ được đào tạo.

Homo sapiens who so often lacks the latter, is just one method of enabling an Overself to gain experience. There are people on an enormous number of planets, as is now being recognised by reputable scientists all over the world. Some of them are trying to tune in on radio messages from other worlds, and even as long ago as the beginning of the century a very famous man, Nicholas Tesla, who was one of the inventors of the radio tube or valve (depending on whether you are in the U.S.A. or England), reported that he had received signals from another planet. Marconi reported the same, but these two eminent gentlemen were such objects of ridicule that they dropped research like a hot potato — a very hot potato. But now the U.S. Government and the U.S.S.R. Government are doing everything possible to initiate success. Possibly the Communists want to convert a few more planets to Communism.

People come to this Earth to gain experience of a special kind. According to some teachings, Earth is hell !

A person comes to Earth in order to have sharp experiences which can be analysed by the Overself, and which the Overself could not gain in such a short time. People come to Earth time after time working through every sign of the Zodiac, and working through each of the quadrants of the Zodiac, in much the same way as a student at a college takes various courses of instruction in order to get a balanced knowledge. Thus a person can become Aries in one life, and the opposite sign in the next life. In succeeding incarnations the poor soul can go through all the Houses or Signs of the Zodiac, and each quadrant of each Sign, and thus gain complete experience of all the unpleasant happenings which occur to humans.

When one has learned, and not had any great desire to come back to this Earth, then the person is rid of incarnations on this Earth plane. After, when one leaves as when one leaves school, one takes up the work for which one has been trained.

 

INDRIYAS – NGŨ CĂN

Đúng hơn phải là ‘Thập căn’ bởi vì có mười cơ quan trong cơ thể mà qua đó Linh hồn nhận được các thông tin khác nhau.

Có các cơ quan của nhận thức gồm thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, và các cơ quan của hành động trực tiếp là các cơ quan bài tiết, sinh sản, đẩy (bàn chân), chạm (tay) và nếm (lưỡi).

Các cơ quan này chuyển tiếp qua tủy sống và lên não mọi thứ đang xảy ra. Thông tin được truyền tới Linh hồn, nhờ đó Linh hồn tiếp xúc với mọi thứ đang xảy ra và nhận thức được mọi cảm giác. Khi hệ thống chuyển tiếp này bị hỏng, chúng ta có thể thấy hệ quả khi nhìn vào các bệnh nhân rối loạn tâm thần trong trại thương điên.

More correctly it should be ‘The Ten Indriyas’ because there are ten organs in the body by which the Overself can gain various specialised information.

There are the organs of perceptions, the organs of hearing, sight, smell, taste, and touch, and the organs of more direct action which are the organs of excretion, generation, propulsion (feet), touch (hands), and taste (tongue).

Each of these organs relays back through the spinal cord and up into the brain everything that is happening. The information is broadcast to the Overself, who thus is in touch with everything that is happening and becomes aware of every sensation. When this relay system breaks down we can see the results in a mental home when we look at catatonic patients.

INTUITION – LINH CẢM

Là quá trình trong đó cơ thể vật lý có được cái nhìn thoáng qua về một sự việc mà thông thường nó không có cách nào biết được.

Chẳng hạn, một người đang đứng trên vỉa hè, rồi bỗng linh cảm bất ngờ rằng có ống khói hoặc một tảng đá đang rơi xuống đầu anh ta. Người này không nhìn thấy cái ống khói, và cũng không hề nghe thấy, nhưng anh ta kịp ngẩng lên để thấy nó trước khi nó va vào anh ta!

Khi người ta tin vào trực giác và cho nó cơ hội phát triển, đâm chồi nảy lộc, thì nó có thể là một thứ rất hữu ích. Trên thực tế, những Linh hồn chưa sẵn sàng để cơ thể bị tổn thương, có thể đưa ra cảnh báo sơ bộ về một mối nguy hiểm sắp tới và cần phải tránh.

Khi ta có cảm giác rằng có ai đó đang ở rất gần, chẳng hạn trong bán kính sáu hoặc bảy feet, thì điều này không phải là trực giác, nó chỉ có thể là thần giao cách cảm, sự rung động hoặc sự phát hào quang.

Người ta thường nói rằng phụ nữ có trực giác mạnh hơn nam giới và nếu bạn nhìn vào một số hình ảnh minh họa trong cuốn Bạn là Mãi mãi bạn sẽ thấy thể dĩ thái và hào quang của phụ nữ có hình dạng khá khác biệt so với đàn ông, và vì vậy nó mang lại cho họ một số tiện nghi tinh thần. Có lẽ trong trường hợp phụ nữ, hy vọng đó là trực giác mạnh hơn.

A process under which the physical body is given a glimpse of something which normally in the physical body could not be known.

For example, a person can be standing on a sidewalk, and can then have a sudden flash of intuition that a chimney-pot or a slate is going to fall on his head. The man cannot see the chimney-pot, and cannot hear it either, but he usually looks up in time to see the thing before it hits him !

When people will believe in intuition, and give it rein to develop and blossom forth, it can be a very useful thing indeed. Actually, the Overself who is not yet ready to have the body damaged, can give a preliminary warning of a danger to come and thus to be avoided.

When one gets an impression that a person is near, when a person is perhaps within six or seven feet, it does not mean that that is intuition, it just means that either telepathy or impinging or auric emanations is taking place.

It is often stated that women have greater intuition than men, and if you will look at some of the illustrations in You — Forever you will observe that a woman’s etheric and aura have a rather different shape to that of a man, and so it gives them spiritual consolation. Presumably in the latter case they hope greater intuition.

ISHVARAKOTI – TÌNH NGUYỆN VIÊN

Đây là một dạng người thấp hơn Đấng Hóa Thân (Avatar). Những người đến Trái đất để giúp đỡ, thường không có sự ràng buộc với Trái đất và do đó không có nghiệp quả ở Trái đất, có thể là một Tình Nguyện Viên – Ishvarakoti. Nếu anh ta hoặc cô ta đang giúp đỡ các cá nhân ở quy mô nhỏ, thì người đó sẽ là một Ishvarakoti.

Một Đấng Hóa Thân (Avatar) tiến hoá hơn rất nhiều và không nhất thiết phải đến từ Vũ trụ này, cũng không phải từ thế giới tiếp theo hay ngay sau đó. Một Avatar là người dạy và khôi phục các giáo lý cổ xưa cho thời nay.

This is an inferior type of Avatar. The person who comes to this Earth for the good of others, and who is normally free of the bonds of the Earth and thus has no Earth Karma, may be an Ishvarakoti. If he or she is dealing with individuals on a minor scale, then it will be an Ishvarakoti.

An Avatar is very much more evolved and does not necessarily come from this Universe at all, nor from the next or the one after that. An Avatar is one who teaches and restores to present-day requirements ancient teachings.

ISHWARA – Ý CHÍ THIÊNG LIÊNG

Một số người sử dụng từ này với ý nghĩa là Thượng Đế. Điều này đặc biệt phổ biến trong những người Bà la môn.

Ý nghĩa thực của từ này là Ý chí thiêng liêng, hay Người ban tặng Tối cao. Đó là một Bậc toàn giác có lòng trắc ẩn trước sự cực khổ của loài người bởi vì người này đã trải qua tất cả các giai đoạn tồn tại và biết nó có thể khó khăn đến thế nào, do đã kinh nghiệm về đau khổ, người đó có sự thông cảm và thấu hiểu.

Some people use this word as meaning, or indicating, God. This is particularly so among the Brahmans.

The actual meaning is ‘Divine willer,’ the Supreme Giver. It is a Perfect Being who has compassion for struggling humanity because the Being has worked through all the rounds of existence and knows how difficult it can be, and having suffered the Being has sympathy and understanding.

 


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

Đăng ký hướng dẫn Thiền cơ bản

Loading...
Logo-vmc
TRUNG TÂM THIỀN ĐỊNH:
- Số 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Chị Khánh:  

‎0981956875

Chị Thủy:  

‎0981956820

Facebook:

facebook.com/congdongthienVietNam

TIN TỨC NỔI BẬT

© 2024 Copyright by IT AUM