Phim khai trí (2)

Lưu ý: Nếu đọc subtitle bị nhanh quá, bạn có thể vào phần setting > speed > 0.5. Tốc độ sẽ chậm lại để bạn theo kịp.

Phim khai trí (1) | Phim khai trí (3) | Phim khai trí (4)

Phần 8 – Thiền định

Phần 9 – Du hành cõi trung giới

Phần 10 – Toán học của Thượng Đế

Phần 11/1 – Tiến hóa

Phần 11/2 – Kích hoạt DNA

Phần 12 – Lịch sử loài người

Phần 14 – Mặc khải từ núi

Comments

comments