Phim khai trí (3)

Lưu ý: Nếu đọc subtitle bị nhanh quá, bạn có thể vào phần setting > speed > 0.5. Tốc độ sẽ chậm lại để bạn theo kịp.

Phim khai trí (1) | Phim khai trí (2) | Phim khai trí (4)

Phần 15 – Sức mạnh của trái tim

Phần 16 – Chuyển đổi thời đại

Phần 17 – Hình học vũ trụ

Phần 18 – Bốn Nguyên Tố

Phần 19 – Vũ trụ là kết nối

Phần 20 – Nước

Phần 21 – Dòng chảy hình xuyến

Comments

comments