Phim khai trí (4)

Lưu ý: Nếu đọc subtitle bị nhanh quá, bạn có thể vào phần setting > speed > 0.5. Tốc độ sẽ chậm lại để bạn theo kịp.

Phim khai trí (1) | Phim khai trí (2) | Phim khai trí (3)

Phần 22/1 – Giác ngộ

Phần 22/2 – Chu kỳ và sóng hình Sin

Phần 22/3 – Các hạt của Chúa

Phần 22/4 – Năng lượng nguồn

Phần 23

Phần 24 – Lỗ đen

Phần 25

Phần 26 – Bức tranh lớn

Phần 27 – Chân không của không gian

Khoa học tâm linh trọn bộ 22 giờ

Comments

comments